cFosSpeed е официјален Интернет-акцелератор за производите за игри ASUS, GIGABYTE, ASRock и MSI
Ново! Од креаторите на cFosSpeed: CFos EVSE

Помогнете ни да преведеме 10 или повеќе текстуални сегменти и да добиеме бесплатна cFosSpeed ​​лиценца.
Некои текстови се генерираат со машински превод. Помогнете ни да ги подобриме. Притиснете го копчето за да започне режимот на уредување.

cFosSpeed, cFos или cFos Broadband Connect

Кој продукт да го изберете?

cFosSpeed BestsellercFos Broadband ConnectcFos Professional
Рутер
Dial-up Net со DSL или кабловски модем (PPPoE)
Обликување на сообраќајот
Неколку компјутери се користат при една интернет конекција
Лимит за брзина на индивидуални Компјутери
Варијабилен Сообраќај
Висока брзина конекција >= 16Mbit/s
Екстремно ниско CPU користење
ISDN
ISDN јавувачки монитор
GSM, UMTS, WiMAX, Wi-Fi
Друга медиа, пр. PPPoA, IP over AAL5, PPTP, RFC1483/2684 bridged
Дојдовни повици
Филтрирање на PPPoE Service / AC name
НДИС 6
Неколку PPPoE конекции симулативно

За Traffic Shaping секогаш го препорачуваме cFosSpeed. Како и да е, ако имате DSL (со DSL модем) и ISDN конекција, го препорачуваме cFos Professional.

Ако вашата конекција е барем 16 MBit/s, го препорачуваме cFos Broadband Connect. За Traffic Shaping користете го cFosSpeed, исто така.


Решение Патека

Интернет преку ISDN, Софтвер за ISDN на COM Порт,
ISDN Јавувачки Монитор?
Да
Да
cFos Professional
cFos Professional

Не Не

Користете рутер за пристап на интернет?

Да
Да

cFosSpeed
cFosSpeed
Bestseller

НеНе

Вашата интернет конекција користи PPPoE (пр. DSL)?

Не
Не

cFosSpeed
cFosSpeed
Bestseller

Да Да

Користите DSL Модем поврзан на USB?

Да
Да

cFosSpeed
cFosSpeed
Bestseller

Не Не

Driver за Dial-Up Мрежа?Формирање сообраќај?Двете?

Да Да

Да Да

Да Да

BestsellerBestseller
cFosBC
cFos Broadband Connect
cFosSpeed
cFosSpeed
cFosSpeed
cFosSpeed
+cFosBC
cFos Broadband
Connect
Како да одлучите кој производ на cFos да го купите.