cFosSpeed شتاب دهنده رسمی اینترنت برای بازی های محصولات ایسوس، گیگابایت ، ازراک و ام اس آی می باشد
جدید! توسط سازندگان cFosSpeed: cFos EVSE

با بازبینی 10 متن یا بیشتر به ما کمک کنید و یک مجوز رایگان cFosSpeed دریافت کنید.
برخی از متون با ترجمۀ ماشینی ایجاد شده‌اند. برای بهبود این متون به ما کمک کنید. برای شروع بازنگری، روی دکمه کلیک کنید.

پهن باند cFosSpeed ، cFos یا cFos

کدام محصول را انتخاب کنید؟

cFosSpeed BestsellercFos Broadband ConnectcFos Professional
مسیر یاب
شماره گیری شبکه با DSL یا مودم کابل (PPPoE)
شکل دهی ترافیک
چندین کامپیوتر استفاده شده در یک اتصال اینترنتی
محدودیت سرعت برای رایانه های شخصی
پهنای باند متغیر
اتصال به سرعت بالا> = 16 مگابیت/ثانیه
استفاده کم از CPU بسیار کم
ISDN
مانیتور تماس گیرنده ISDN
GSM ، UMTS ، WiMAX ، Wi-Fi
رسانه های دیگر ، مانند PPPoA ، IP بیش از AAL5 ، PPTP ، RFC1483/2684 پل
تماس های دریافتی
فیلتر کردن PPPoE Service / نام AC
NDIS 6
چندین اتصال PPPoE به طور همزمان

برای شکل دهی به Traffic ، ما همیشه cFosSpeed را توصیه می کنیم. اما اگر DSL (با مودم DSL) و اتصال ISDN دارید ، cFos Professional را پیشنهاد می کنیم.

اگر اتصال شما حداقل 16 مگابیت/ثانیه داشته باشد ، ما توصیه می کنیم cFos Broadband Connect. برای شکل دهی به Traffic ، از cFosSpeed نیز استفاده کنید.


راه تصمیم گیری

اینترنت از طریق ISDN ، نرم افزار ISDN در پورت COM ،
مانیتور تماس گیرنده ISDN؟
بله
بله
cFos Professional
cFos Professional

بدون بدون

شما برای دسترسی به اینترنت از روتر استفاده می کنید؟

بله
بله

cFosSpeed
cFosSpeed
Bestseller

بدونبدون

اتصال اینترنت شما از PPPoE (به عنوان مثال DSL) استفاده می کند؟

بدون
بدون

cFosSpeed
cFosSpeed
Bestseller

بله بله

شما از مودم DSL متصل به USB استفاده می کنید؟

بله
بله

cFosSpeed
cFosSpeed
Bestseller

بدون بدون

درایور شبکه Dial-Up؟شکل دهی ترافیک؟هر دو؟

بله بله

بله بله

بله بله

BestsellerBestseller
cFosBC
cFos Broadband Connect
cFosSpeed
cFosSpeed
cFosSpeed
cFosSpeed
+cFosBC
cFos Broadband
Connect
چگونه تصمیم بگیریم کدام محصول cFos را خریداری کنیم.