» cFos Outlook DAV, Đồng bộ hóa Outlook lịch, công việc và địa chỉ liên lạc của bạn
Trang này chưa được dịch đầy đủ!
Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm

Xmas
Khuyến mãi đặc biệt cho lễ Giáng Sinh! Giá Đặc Biệt chỉ có tới !
00d : 00h : 00m : 00s

cFos Outlook DAV

cFos Outlook DAV
Đồng bộ hóa Outlook lịch, công việc và địa chỉ liên lạc của bạn

cFos Outlook DAV là một Outlook Add-in để kết nối với lịch và thư mục liên hệ trên máy chủ CalDAV/CardDAV trong các đám mây. Giải pháp cho các vấn đề lưu trữ trên máy tính gia đình. Bạn có muốn dùng thử dịch vụ cFos Personal Net's CalDAV/CardDAV.

Phiên bản 1.92 - Mới

The current free release runs until September 30th, 2016.

Or you can buy an unlimited license here .
( Đơn đặt hàng cho người dùng thương mại )


Làm thế nào để thiết lập cFos Outlook DAV

  1. Chạy trình cài đặt cFos Outlook DAV thêm cFos Outlook DAV như Outlook Add-in. Nó được thử nghiệm với Outlook 2016 và 2013, nhưng cũng sẽ làm việc với Outlook 2010.
  2. Bắt đầu Outlook và tạo một thư mục lịch mới. Bây giờ nhấp chuột phải vào thư mục và chọn "Đồng bộ với CalDAV". Bây giờ bạn có thể cấu hình các thư mục bằng cách kích chuột phải vào nó một lần nữa và chọn "Cấu hình CalDAV Sync".
  3. Đồng bộ hóa nhiệm vụ và liên lạc chính xác như đồng bộ hóa hẹn. Nhấp chuột phải vào thư mục nhiệm vụ và cấu hình URL và sử dụng tên / mật khẩu như các cuộc hẹn. Bạn có thể sử dụng cùng một URL, tên người dùng, mật khẩu như các cuộc hẹn của bạn. Tuy nhiên, đối với nhiệm vụ này không làm việc với Google (xem bên dưới).

How to synchronize a CalDAV calendar or CardDAV address book with Outlook in 5 steps

baikal logo pnet logo davical logo egroupware logo gmx logo google logo one logo owncloud logo posteo logo sarenet logo sogo logo synology logo webde logo

Select your CalDAV/CardDAV server type


Have a look at our detailed illustrated instructions.

If you've been sucessfully using cFos Outlook DAV with a calendar or contact server not included in our list , please consider sending us information on your configuration by using our contact form .

Hoạt động cFos Outlook DAV

Khi bạn bắt đầu Outlook, cFos Outlook DAV cố gắng đồng bộ tất cả dữ liệu của thư mục Outlook của bạn với server CalDAV/CardDAV. Nếu có gì đó trên server thay đổi, sự thay đổi đó thì được phản ánh trong thư mục Outlook của bạn. Vì vậy dữ liệu đã được thêm vào hay sửa đổi trên server sẽ được thêm vào hay sửa đổi trong thư mục cục bộ của bạn. Dữ liệu bị xóa sẽ bị xóa trong thư mục cục bộ của bạn. Sự đồng bộ này được thực hiện mỗi n phút tùy thuộc vào khoảng thời gian đồng bộ mà bạn chỉ định trong các thiết lập thư mục.

Bất cứ khi nào bạn thêm vào, thay đổi hay xóa một vấn đề trong thư mục cục bộ của bạn, bạn có thể cập nhật dữ liệu server bằng cách dùng "Đồng bộ tất cả" nút trên thanh ribbon. Bạn nên xem xét việc làm trước khi đóng Outlook.

Dữ liệu cấu hình thư mục được lưu trữ trong C:\Users\YOUR_USERNAME\AppData\Local\cFos\outlook_dav. Thư mục C:\ProgramData\cFos\outlook_dav contains folder_setup.hta, vì vậy bạn có thể thay đổi cấu hình sau này. Mật khẩu được lưu trữ trước "!" và được mã hóa ở trên trời sớm bằng cFos Outlook DAV cần chúng. Trong C:\Users\YOUR_USERNAME\AppData\Local\cFos\outlook_dav bạn cũng tìm thấy một tập tin trace.txt với một bản ghi của các hoạt động đồng bộ cuối cùng gần đây.

cFos Outlook DAV sử dụng cài đặt proxy của Internet Explorer. Bạn có thể thay đổi ở trong Control Panel, tùy chỉnh Internet.

To ignore SSL certificate error messages you can set the value ignore_ssl_errors = 1 in the Windows registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\cFos\outlook_dav.

To solve problems with UTF-8 encoded vCards set File -> Options -> Advanced -> International options -> Preferred encoding for outgoing vCards to UTF-8.

Hỗ trợ bởiMáy chủ Web mạng cá nhân cFos
Practice random kindness and senseless acts of beauty