» cFos WMI Monitor, gói tiện ích cFos Personal Net
Trang này chưa được dịch đầy đủ!
Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm

Xmas
Khuyến mãi đặc biệt cho lễ Giáng Sinh! Giá Đặc Biệt chỉ có tới !
00d : 00h : 00m : 00s

cFos Personal Net WMI

cFos WMI Monitor, gói tiện ích cFos Personal Net

Dữ liệu Monitor vital WMI trên PC hoặc smartphone của bạn.
Tiện ích miến phĩ cho người dùng cFos Personal Net

The cFos WMI Monitor cho phép hiển thị gần như toàn bộ giá trị WMI hệ thống của bạn, ví dụ CPU tải, GPU tải, network usage, thời gian ping, .v.v..
Truy cập những giá trị WMI từ bất cứ đâu.

Cài đặt

Tải xuống và cài đặt tiện ích cFos WMI Monitor . It contains scripts and HTML pages for the cFos WMI Monitor. In addition it also contains a cFos Personal Net version. If your version is older than the one in the cFos WMI Monitor package your cFos PNet version will be automatically updated.

Để bảo vệ dữ liệu của WMI của bạn khỏi sự truy cập từ người khác, cFos WMI monitor yêu cầu bạn chứng thực HTTP của mình. Bạn nên cấu hình lại người dùng , ví dụadmin trong cFos PNet. Bạn có thể chạy lại chương trình hoặc thêm một người dùng mới ví dụ cho người dùng WMI bằng cách mở /users/index.htm giống với admin.

Để tạn dụng tối đa chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt WMI monitor

Sử dụng cFos WMI Monitor

cFos Personal Net WMI Video này cho thấy cFos WMI monitor trong suốt thời gian "gameplay", do đó, bạn có thể thấy CPU, GPU và kết nối mạng thực hiện.

Hãy chắc chắn rằng cFos PNet đang chạy. Nếu bạn muốn chạy WMI monitor trên mạng cục bộ của bạn, Nhấn localhost/wmi/wmi.htm Lên địa chỉ trình duyệt web của mình. Để chạy nó trên smartphone , máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân trên mạng lan, tìm địa chỉ cho máy tính cục bộ của bạn, ví dụ 192.168.2.123. Sau đó enter 192.168.2.123/wmi/wmi.htm lên trình duyệt web của bạn.

Bạn có muốn lưu địa chỉ này thành trang chủ để truy cập không

Bây giờ chờ đợi!! Thật không may máy chủ Window phản hồi rất chậm. Nó có thể mất vài phút cho tới khi các CPU load các giá trị mặc định để hiển thị

sau khi WMI sẵn sàng.Bạn có thể thêm giá trị mới hoặc cấu hình lại màu sắc và vị trí của các giá trị hiện có

Đầu tiên "Presets" đơn chào hàng (Theo ý kiến của chúng tôi) chứa các giá trị rất hữu ích, như tần số và tốc độ load của CPU cũng như tốc độ gửi và nhận của adapter network. Nó thực sự chứa rất nhiều giá trị thú vị cFosSpeedOpen Hardware Monitor

Thứ hai "Processes" đơn liệt kê tất cả các chương trình đang chạy trên Windows, vì vậy bạn có thể sự dụng WMI để theo dõi quá trình hoạt động của các chương trình này.cFos WMI monitor hiển thị việc sử dụng CPU của các chương trình hoặc N/A nếu chương trình không còn sử dụng .cFos WMI có thể được coi như một chú chó để theo dõi các hoạt động trên máy

Cuối cùng Menu đưa cho bạn chọn giá trị WMI tùy thích. Sử dụng . để chọn nơi máy tính hiện tại của bạn (Nơi mà cFos Pnet đang chạy) Hoặc là địa chỉ mạng Windows từ máy tính khác đã được kích hoạt WMI. Sau đó bạn cần lựa chọn Namespace . root\cimv2 là namespace mặc định cho Windows, root\cfos là namespace cho cFos và root\OpenHardwareMonitor là namespace để hiện thị giá trị phần cứng của máy. Sau đó bạn cần lựa chọn một mã khóa, để xác định cho cFos WMI monitor đối tượng mà bạn muốn hiển thị. Ví dụ bạn có thể chọn một lõi CPU nhất định mà bạn muốn hiển thị các giá trị tải của CPU đó,mà bạn muốn hiển thị các giá trị tải CPU. Tham số cuối cùng cho cFos WMI Giám sát giá trị thực tế bạn muốn hiển thị.

Hỗ trợ bởiMáy chủ Web mạng cá nhân cFos
Practice random kindness and senseless acts of beauty