cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products
Boxshot cFosSpeed

cFosSpeed TOP
Seller

Bộ tăng tốc-Internet + Bộ tối ưu Ping
Phiên bản 10.50 Mới

cFosSpeed tăng năng suất của bạn và giảm thời gian ping.
cFosSpeed uses Traffic Shaping to reorder Internet data packets in such a way that urgent traffic is transferred first and the rest of the data later. This results in significant reduction of latency (lag) and typically also results in connection speed up.
Tìm hiểu thêm Tải về
Boxshot cFos Personal Net

cFos Personal Net

Lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu của bạn
Phiên bản 5.00 Mới

cFos Personal Net (PNet) nó mang đầy đủ tính năng cho máy chủ HTTP sử dụng cho cả cá nhân và chuyên nghiệp. Đối với cá nhân thay vì lưu trữ các trang web với Webhoster, bạn chỉ cần chạy nó trên máy tính Windows của bạn. Đối với chuyên nghiệp thì bạn cần thuê một máy tính ảo hoặc chuyên dụng từ webhoster và chạy trên đó.
Tìm hiểu thêm Tải về
3D Shot WMI Monitor

cFos WMI Monitor

Gói tiện ích cFos Personal Net

Dữ liệu Monitor vital WMI trên PC hoặc smartphone của bạn.
Tiện ích miến phĩ cho người dùng cFos Personal Net

Tìm hiểu thêm Tải về

hrPing Logo

hrPing

Tiện ích giảm ping hiệu quả cao

You can do much more with hrPing than with Windows Ping.
Graphical display of ping results

Tìm hiểu thêm Tải về

Image of a Toolbox

Other Products

Kết nối dial-up - Kết Nối Tốc Độ Cao >= 16Mbit/s

Tìm hiểu thêm Tải về

Đồng bộ hóa Outlook (2013 + 2016) lịch, công việc và địa chỉ liên lạc của bạn

Tìm hiểu thêm Tải về

driver ISDN dial-in

Tìm hiểu thêm Tải về

cFos Notifier - không bao giờ bỏ lỡ liên lạc

Tìm hiểu thêm Tải về

Với tính năng kiểm tra tốc độ mạng của chúng tối, bạn có thể nhanh chóng kiểm tra kết nối Internet của bạn. Bạn có thể thực hiện kiểm tra tốc độ khi download/upload, ví dụ để xác minh nếu tốc độ internet của bạn phụ hợp với giá trị nhà cùng cấp.

Tìm hiểu thêm Tải về

Image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?

Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Tải về: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language