cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products
untitled untitled
cFos Personal Net box

cFos Personal Net

Lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu của bạn
Phiên bản 5.00 Mới

cFos Personal Net -
  • Ngay lập tức có web hosting trên PC của bạn
  • Đồng bộ hóa các tập tin, lịch, địa chỉ trên smartphone và máy tính bảng - và với MS Outlook: OutlookDAV (beta)
  • Cài đặt máy chủ dễ dàng chỉ trong vài phút
Tải về
  • Portable Mode - Allows you to host files without installing software or using 3rd party services
  • Xây dựng đám mây của riêng bạn
  • Tích hợp Seamless Javascript
  • Thời gian đáp ứng ngắn
  • Hỗ trợ WebDAV, CalDAV và CardDAV
  • Máy chủ UPnP Media
  • Sidebar Gadget cho Windows Vista/7

cFos Personal Net Portable
Allows you to host files without installing software or using 3rd party services

Host a file with just 2 steps

Download and installation illustration

1 Download cFos Personal Net Portable (cfospnet_portable.exe) and start it.

Dialog screen shot

2 In Windows Explorer right-click on the file you want to make available for download and select "Publish with cFos Personal Net (portable)".

Smiley

Setup NAT port forwarding

Here our guide for popular routers.
Get a free cFosSpeed and cFos Personal Net license! (If your router isn't already listed here)
Help us to complete our router guide. Write instructions of how to set up NAT port forwarding with your router.
Is your router already listed?

Additional info for cFos Personal Net Portable

Your download link is copied to the clipboard so you can paste it into an email or message.

You may need to allow NAT port-forwarding in your router. You can also allow people to upload files. Right-Click on the cFos Personal Net taskbar icon, select "publish" then "Upload link to clipboard"

Users of cFos Personal Net will find cfospnet_portable.exe in the installation directory, so you can use it in full server mode or portable mode. Most of the functionality of cFos Personal Net is also available in portable mode.

How to activate your license key: cFos Personal Net Portable creates a pub\admin directory in the location it was started from. Simply move your license key to this pub\admin directory. If your license key requires a password authorization, please contact us for a new key without password requirement.

cFos WMI Monitor, gói tiện ích cFos Personal Net

The cFos WMI Monitor là một tiện ích miễn phí cho cFos Personal Net để hiển thị gần như tất cả các giá trị WMI về hệ thống của bạn, ví dụ như CPU tải, GPU tải, sử dụng mạng, thời gian ping vv Truy cập các giá trị WMI từ bất cứ nơi nào.

The cFos WMI Monitor giúp gamers, sử dụng năng lượng, nhạc sĩ..v.v... giám sát việc thực hiện của các phần khác nhau trong hệ thống khi chạy các ứng dụng (toàn màn hình) của họ. The cFos WMI Monitor Thiết lập các thông tin này để sẵn sàng cho trình duyệt trên PC và smartphone của bạn.

cFos Personal Net WMI

Video này cho thấy cFos WMI monitor trong suốt thời gian "gameplay", do đó, bạn có thể thấy CPU, GPU và kết nối mạng thực hiện.