» cFos Personal Net
Trang này chưa được dịch đầy đủ!
Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm

Giá ưu đãi cho công dân Việt Nam.

untitled untitled
cFos Personal Net box
cFos Personal Net


cFos Personal Net
Lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu của bạn
Phiên bản 5.00 - Mới

  • Ngay lập tức có web hosting trên PC của bạn
  • Xây dựng đám mây của riêng bạn
  • Đồng bộ hóa các tập tin, lịch, địa chỉ trên smartphone và máy tính bảng - và với MS Outlook: OutlookDAV (beta)
  • Cài đặt máy chủ dễ dàng chỉ trong vài phút
  • Tích hợp Seamless Javascript
  • Thời gian đáp ứng ngắn
  • Hỗ trợ WebDAV, CalDAV và CardDAV
  • Máy chủ UPnP Media
  • Sidebar Gadget cho Windows Vista/7

Mua cả gói cFosSpeed và cFos Personal Net 179800 ₫!

cFos Personal Net Portable
Allows you to host files without installing software or using 3rd party services

Host a file with just 2 steps

1
Download and installation illustration

Download cFos Personal Net Portable (cfospnet_portable.exe) and start it.

2
Dialog screen shot

In Windows Explorer right-click on the file you want to make available for download and select "Publish with cFos Personal Net (portable)".

Smiley

Setup NAT port forwarding

Here our guide for popular routers.

Get a free cFosSpeed and cFos Personal Net license! (If your router isn't already listed here)
Help us to complete our router guide . Write instructions of how to set up NAT port forwarding with your router.

Is your router already listed?

Additional info for cFos Personal Net Portable

Your download link is copied to the clipboard so you can paste it into an email or message.

You may need to allow NAT port-forwarding in your router. You can also allow people to upload files. Right-Click on the cFos Personal Net taskbar icon, select "publish" then "Upload link to clipboard"

Users of cFos Personal Net will find cfospnet_portable.exe in the installation directory, so you can use it in full server mode or portable mode. Most of the functionality of cFos Personal Net is also available in portable mode.

How to activate your license key: cFos Personal Net Portable creates a pub\admin directory in the location it was started from. Simply move your license key to this pub\admin directory. If your license key requires a password authorization, please contact us for a new key without password requirement.

cFos Personal Net là gì ?

cFos WMI Monitor, gói tiện ích cFos Personal Net

The cFos WMI Monitor là một tiện ích miễn phí cho cFos Personal Net để hiển thị gần như tất cả các giá trị WMI về hệ thống của bạn, ví dụ như CPU tải, GPU tải, sử dụng mạng, thời gian ping vv Truy cập các giá trị WMI từ bất cứ nơi nào.

The cFos WMI Monitor giúp gamers, sử dụng năng lượng, nhạc sĩ..v.v... giám sát việc thực hiện của các phần khác nhau trong hệ thống khi chạy các ứng dụng (toàn màn hình) của họ. The cFos WMI Monitor Thiết lập các thông tin này để sẵn sàng cho trình duyệt trên PC và smartphone của bạn.

Hỗ trợ bởiMáy chủ Web mạng cá nhân cFos
Practice random kindness and senseless acts of beauty