cFosSpeed is de officiële internetversneller voor ASUS-, GIGABYTE-, ASRock- en MSI-gamingproducten

Ontvang een gratis licentie (voor cFosSpeed) door ons te helpen met 10 of meer vertaal verbeteringen.
Sommige teksten worden gegenereerd door machine vertaling. Help ons deze teksten te verbeteren. Klik op de knop om de revisiemodus te starten.

cFos Agent

cFos Agent

Organisatieprofiel

cFos Software GmbH, Bonn (Duitsland) ontwikkelt sinds 1993 communicatiesoftware en kernel-modus netwerkstuurprogramma's voor Windows. Onze producten omvatten cFosSpeed, de geavanceerde Traffic Shaping-software voor breedbandinternet, cFos Personal Net, een persoonlijke web- en cloud-server, cFos IPv6 Link, de IPv6 dial-up driver & software router en cFos / cFos Broadband Connect, de krachtige DSL en ISDN-inbelstuurprogramma's.

Contact / Ondersteuning

Gebruik ons contactformulier voor ondersteuning of om contact met ons op te nemen.

Disclaimer

Informatie op grond van TDG (Duitse Tele Services Wet):

De dienstverlener die verantwoordelijk is voor www.cfos.de en www.cfosspeed.de is cFos Software GmbH, vertegenwoordigd door eigenaar-managers Christoph Lüders en Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Telefoon: +49 2287669826, handelsregister nummer: Bonn, HRB 9150; UStID / Vat-No.: DE813105998, eMail: .

cFos® is een geregistreerd handelsmerk.

Privacybeleid

We zijn erg blij dat u interesse in onze onderneming hebt getoond. Gegevensbescherming is van bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van cFos Software GmbH. Het gebruik van de internetpagina's van cFos Software GmbH is mogelijk zonder enige vermelding van persoonlijke gegevens; Als een betrokkene echter via onze website speciale bedrijfsdiensten wil gebruiken, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming. voorschriften van toepassing op cFos Software GmbH. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft cFos Software GmbH tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om te zorgen voor de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Op internet gebaseerde datatransmissies kunnen echter in principe beveiligingslacunes hebben, waardoor absolute bescherming mogelijk niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons over te dragen via alternatieve middelen, bijvoorbeeld per telefoon.

 1. Definities

  De gegevensbeschermingsverklaring van cFos Software GmbH is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, evenals voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.

  In deze privacyverklaring gebruiken we onder meer de volgende voorwaarden:

  • a) Persoonlijke gegevens

   Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  • b) Betrokkene

   Gegevenssubject is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

  • c) Verwerking

   Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op sets van persoonlijke gegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

  • d) Beperking van verwerking

   Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

  • e) Profilering

   Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, bestaande uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren te analyseren of voorspellen , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

  • f) Pseudonimisering

   Pseudonimisering is de verwerking van persoonlijke gegevens op een zodanige manier dat de persoonlijke gegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor dat de persoonlijke gegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

  • g) Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking

   Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de openbare autoriteit, het agentschap of een andere instantie die, alleen of gezamenlijk met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan worden voorzien door het recht van de Unie of de lidstaat.

  • h) Verwerker

   Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

  • i) Ontvanger

   Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het nationale recht persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

  • j) Derden

   Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander lichaam dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en personen die, onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

  • k) Toestemming

   Toestemming van de betrokkene is elke vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij, door een verklaring of door een duidelijke bevestigende actie, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben .

 2. Naam en adres van het bedrijf (4: des Betriebs/ die Firma)

  Verantwoordelijke voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

  cFos Software GmbH
  Nordstr. 65a
  53111 Bonn
  Duitsland
  Telefoon: 0228-7669826
  E-mail: helpcfos@cfos.de
  Website: www.cfos.de

 3. Cookies

  De internetpagina's van cFos Software GmbH gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

  Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hiermee kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van het betreffende onderwerp onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

  Door het gebruik van cookies kan cFos Software GmbH de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

  Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, onze website-gebruikers te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt geopend, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie dus wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

  De betrokkene kan op elk moment het instellen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan dus het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

 4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

  De website van cFos Software GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

  Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de cFos Software GmbH geen conclusies over de betrokkene. In plaats daarvan is deze informatie nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de advertentie te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie op lange termijn te waarborgen. , en (4) wetshandhavingsinstanties voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de cFos Software GmbH anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal niveau van bescherming te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

 5. Registratie op onze website

  De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren met vermelding van persoonlijke gegevens. Welke persoonlijke gegevens naar de controller worden verzonden, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat wordt gebruikt voor de registratie. De door de betrokkene ingevoerde persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan om overdracht vragen aan een of meer verwerkers (bijv. Een pakketdienst) die ook persoonlijke gegevens gebruikt voor een intern doel dat aan de verwerker kan worden toegeschreven.

  Door u te registreren op de website van de controller, worden ook het IP-adres - toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene - datum en tijd van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, het mogelijk te maken om gepleegde overtredingen te onderzoeken. Voor zover is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de controller te beveiligen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven, of als de overdracht dient voor strafrechtelijke vervolging.

  De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonlijke gegevens, is bedoeld om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die alleen kunnen worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers vanwege de aard van de kwestie in kwestie. Geregistreerde personen zijn te allen tijde vrij om de persoonlijke gegevens die tijdens de registratie zijn opgegeven, te wijzigen of volledig uit de gegevensvoorraad van de controller te laten verwijderen.

  De gegevensbeheerder verstrekt te allen tijde op verzoek aan elke betrokkene informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien zal de gegevensbeheerder persoonsgegevens corrigeren of wissen op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Een functionaris voor gegevensbescherming die speciaal is aangewezen in deze verklaring inzake gegevensbescherming, evenals alle werknemers van de verwerkingsverantwoordelijke, staan in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersonen.

 6. Abonnement op onze nieuwsbrieven

  Op de website van cFos Software GmbH kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt, bepaalt welke persoonlijke gegevens worden verzonden en wanneer de nieuwsbrief bij de controller wordt besteld.

  De cFos Software GmbH informeert haar klanten en zakelijke partners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over zakelijke aanbiedingen. De nieuwsbrief van de onderneming kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de verzending van de nieuwsbrief. Een e-mail ter bevestiging wordt verzonden naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor het eerst is geregistreerd voor verzending van de nieuwsbrief, om juridische redenen, in de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene gemachtigd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

  Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) en wordt gebruikt door de betrokkene op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te begrijpen, en dient daarom de wettelijke bescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

  De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Bovendien kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, zolang dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefservice of een registratie in kwestie, aangezien dit het geval kan zijn in geval van wijzigingen in de nieuwsbriefaanbieding, of in geval van een wijziging in technische omstandigheden. De door de nieuwsbriefservice verzamelde persoonlijke gegevens worden niet overgedragen aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van toestemming wordt in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link gevonden. Het is ook mogelijk om u op elk gewenst moment rechtstreeks op de website van de controller uit te schrijven voor de nieuwsbrief, of om dit op een andere manier aan de controller te communiceren.

 7. Nieuwsbrief volgen

  De nieuwsbrief van cFos Software GmbH bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die in dergelijke e-mails is ingesloten en die in HTML-indeling wordt verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan cFos Software GmbH zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en welke koppelingen in de e-mail door betrokkenen zijn opgevraagd.

  Dergelijke persoonlijke gegevens die zijn verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden opgeslagen en geanalyseerd door de controller om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren, en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de respectieve afzonderlijke toestemmingsverklaring in te trekken die is afgegeven door middel van de dubbele opt-in procedure. Na intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de controller verwijderd. De cFos Software GmbH beschouwt een intrekking van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

 8. Contactmogelijkheid via de website

  De website van cFos Software GmbH bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene contact opneemt met de controller per e-mail of via een contactformulier, worden de persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn verzonden automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden overgedragen, worden opgeslagen met het doel de betrokkene te verwerken of contact op te nemen. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

 9. Routine wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

  De gegevensbeheerder verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit wordt verleend door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten of voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen naar.

  Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met wettelijke vereisten.

 10. Rechten van de betrokkene

  • a) Recht op bevestiging

   Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat al dan niet persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

  • b) Recht op toegang

   Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke gratis informatie te verkrijgen over zijn of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

   • het doel van de verwerking;
   • de categorieën van betrokken persoonsgegevens;
   • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
   • waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
   • het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene te vragen, of bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
   • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
   • wanneer de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron;
   • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

   Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

   Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

  • c) Recht op rectificatie

   Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de voor de verwerking verantwoordelijke onverwijld de rectificatie van onnauwkeurige persoonsgegevens over hem of haar te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

   Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

  • d) Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)

   Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke de verwijdering van persoonsgegevens over hem of haar te verkrijgen zonder onnodige vertraging, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden is van toepassing, zolang de verwerking niet nodig is:

   • De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
   • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), en wanneer er geen andere wettelijke grond is voor de verwerking.
   • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
   • De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
   • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
   • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

   Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat de door cFos Software GmbH opgeslagen persoonlijke gegevens worden gewist, kan hij of zij op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van cFos Software GmbH of een andere werknemer zorgt er onmiddellijk voor dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

   Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken waarvoor de betrokkene heeft verzocht door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken te wissen van koppelingen naar, of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. De functionaris voor gegevensbescherming van cFos Software GmbH of een andere medewerker zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

  • e) Recht op beperking van de verwerking

   Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

   • De juistheid van de persoonlijke gegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren.
   • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonlijke gegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.
   • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze zijn vereist door de betrokkene voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
   • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verantwoordelijke voorrang hebben op die van de betrokkene.

   Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van door cFos Software GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de controller. De functionaris voor gegevensbescherming van cFos Software GmbH of een andere medewerker regelt de beperking van de verwerking.

  • f) Recht op gegevensportabiliteit

   Elke betrokkene heeft het recht verleend door de Europese wetgever om de persoonlijke gegevens over hem of haar die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht om die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder hinder van de verwerkingsverantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of punt (a) van artikel 9, lid 2 van de AVG, of op een contract overeenkomstig punt (b) van artikel 6, lid 1, van de AVG, en de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, zolang de verwerking is niet noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van de officiële bevoegdheid van de voor de verwerking verantwoordelijke.

   Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn of haar recht op dataportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere te laten overdragen, indien technisch haalbaar en wanneer dit niet het geval is afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

   Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming die is aangewezen door cFos Software GmbH of een andere medewerker.

  • g) Recht van bezwaar

   Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om op grond van zijn of haar specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, die is gebaseerd op punt (e) of (f).) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

   De cFos Software GmbH zal de persoonlijke gegevens niet langer verwerken in het geval van een bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van wettelijke claims.

   Als cFos Software GmbH persoonlijke gegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over hem of haar voor dergelijke marketing. Dit is van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen cFos Software GmbH tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal cFos Software GmbH de persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

   Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door cFos Software GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 (1) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

   Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van cFos Software GmbH of een andere werknemer. Daarnaast is de betrokkene is gratis in de context van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, en in afwijking van Richtlijn 2002/58/EG, om zijn of haar recht van verzet op geautomatiseerde wijze met behulp van technische specificaties te gebruiken.

  • h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

   Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor hem of haar heeft, of op vergelijkbare wijze hem of haar aanzienlijk beïnvloedt, zolang het besluit (1) is niet noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) is niet geautoriseerd door de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die ook passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) is niet gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

   Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) het is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal cFos Software GmbH passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, ten minste het recht om menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke te verkrijgen, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

   Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming van cFos Software GmbH of een andere medewerker van de controller.

  • i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

   Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

   Als de betrokkene het recht wil uitoefenen om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming van cFos Software GmbH of een andere medewerker van de controller.

 11. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

  Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van de onderneming Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

  Een sociaal netwerk is een plek voor sociale vergaderingen op internet, een online community, waar gebruikers meestal met elkaar kunnen communiceren en in een virtuele ruimte kunnen communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken de mogelijkheid om privéprofielen te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

  De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de controller Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

  Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetwebsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Facebook-component (Facebook-plug-ins) is geïntegreerd, is de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden via de Facebook-component. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijdens deze technische procedure wordt Facebook op de hoogte gebracht van welke specifieke subsite van onze website door de betrokkene is bezocht.

  Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld op Facebook, detecteert Facebook bij elke oproep aan onze website door de betrokkene - en voor de gehele duur van hun verblijf op onze internetsite - welke specifieke subsite van ons internet pagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en gekoppeld aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de knop 'Vind ik leuk', of als de betrokkene een opmerking indient, koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens.

  Facebook ontvangt altijd, via de Facebook-component, informatie over een bezoek aan onze website door de betrokkene, telkens wanneer de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld op Facebook tijdens de oproep tot onze website. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Facebook niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Facebook-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

  De gegevensbeschermingsrichtlijn gepubliceerd door Facebook, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Bovendien wordt daar uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn verschillende configuratie-opties beschikbaar om de overdracht van gegevens naar Facebook mogelijk te maken, bijvoorbeeld de Facebook-blocker van de provider Webgraph, die u kunt vinden op http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren.

 12. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdSense

  Op deze website heeft de controller Google AdSense geïntegreerd. Google AdSense is een online service waarmee advertenties op sites van derden kunnen worden geplaatst. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat advertenties selecteert die worden weergegeven op sites van derden om overeen te komen met de inhoud van de respectieve site van derden. Google AdSense staat een op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker toe, die wordt geïmplementeerd door middel van het genereren van individuele gebruikersprofielen.

  De werkmaatschappij van Google's AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

  Het doel van Google's AdSense-component is de integratie van advertenties op onze website. Vanwege de manier waarop Google AdSense wordt gebruikt, worden er geen cookies op onze site geplaatst. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google AdSense-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google AdSense-component ten behoeve van online adverteren en het verrekenen van commissies aan Alphabet Inc. Tijdens deze technische procedure verwerft de onderneming Alphabet Inc. kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet bedient Inc. onder meer om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens commissie-afwikkelingen te maken.

  Bovendien maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in webpagina's om een logboekbestandopname en een logbestandanalyse mogelijk te maken waarmee een statistische analyse kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingesloten trackingpixels kan Alphabet Inc. bepalen of en wanneer een website is geopend door een betrokkene en op welke links door de betrokkene is geklikt. Trackingpixels dienen onder meer om de bezoekersstroom op een website te analyseren.

  Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie (waaronder ook het IP-adres en noodzakelijk voor het verzamelen en verwerken van de weergegeven advertenties) overgedragen aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan de verzamelde persoonlijke gegevens via deze technische procedure aan derden bekendmaken.

  Google AdSense wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/intl/nl/adsense/start/.

 13. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

  Op deze website heeft de controller het onderdeel van Google Analytics geïntegreerd (met de anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar een persoon vandaan komt (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.

  De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

  Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de applicatie "_gat. _AnonymizeIp". Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort en geanonimiseerd bij toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

  Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken die de activiteiten op onze websites weergeven, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons.

  Vanwege de manier waarop Google Analytics wordt aangeroepen, worden er geen cookies op onze site geplaatst. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component ten behoeve van online adverteren en het verrekenen van commissies aan Google. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer dient om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens commissie-afwikkelingen te maken.

  Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling gegevens die wordt gegenereerd door Google Analytics, die verband houdt met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid om dergelijke uit te sluiten . Daartoe moet de betrokkene een browser-add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript dat gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina's mogelijk niet naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-ons wordt door Google als bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser-add-on is verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die is toe te schrijven aan hun competentiegebied, of is uitgeschakeld, is het mogelijk de herinstallatie of reactivering van de browser-add-ons uit te voeren.

  Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/conditions/us. html. Google Analytics wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

 14. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google+

  Op deze website heeft de controller de Google+ knop als component geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op internet, een online community, waar gebruikers meestal met elkaar kunnen communiceren en in een virtuele ruimte kunnen communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk privéprofielen maken, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

  De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

  Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google+ knop is geïntegreerd, downloadt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch een weergave van de bijbehorende Google+ knop van Google via de respectievelijke Google+ knopcomponent. In de loop van deze technische procedure wordt Google op de hoogte gebracht van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

  Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Google+, herkent Google bij elke oproep aan onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van zijn of haar verblijf op onze website, welke specifieke subpagina's van onze Internetpagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en Google koppelt dit aan het respectieve Google+ account dat aan de betrokkene is gekoppeld.

  Als de betrokkene op de op onze website geïntegreerde Google+ knop klikt en dus een aanbeveling voor Google+ 1 geeft, wijst Google deze informatie toe aan de persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+ 1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar beschikbaar in overeenstemming met de algemene voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft geaccepteerd. Vervolgens wordt een aanbeveling van Google+ 1 gegeven door de betrokkene op deze website samen met andere persoonlijke gegevens, zoals de door de betrokkene gebruikte Google+ accountnaam en de opgeslagen foto, opgeslagen en verwerkt in andere Google-services, zoals een zoekmachine resultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op internetpagina's of in verband met advertenties. Google kan het bezoek aan deze website ook koppelen aan andere persoonlijke gegevens die op Google zijn opgeslagen. Google registreert deze persoonlijke informatie verder met het doel de verschillende Google-services te verbeteren of te optimaliseren.

  Via de Google+ knop ontvangt Google informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene ten tijde van de oproep tot onze website is aangemeld bij Google+. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+ -knop klikt of niet.

  Als de betrokkene geen persoonlijke gegevens naar Google wil verzenden, kan hij of zij dergelijke verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn Google+ account voordat hij onze website oproept.

  Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden onder https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Meer referenties van Google over de Google+ 1-knop zijn te vinden onder https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 15. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Instagram

  Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van de service Instagram. Instagram is een service die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en dergelijke gegevens kunnen verspreiden in andere sociale netwerken.

  De werkmaatschappij van de door Instagram aangeboden diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VERENIGDE STATEN.

  Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd naar het downloaden van een weergave van de overeenkomstige Instagram-component van Instagram. Tijdens deze technische procedure wordt Instagram op de hoogte van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

  Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, detecteert Instagram bij elke oproep aan onze website door de betrokkene - en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van ons internet pagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Instagram-component en is gekoppeld aan het respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, koppelt Instagram deze informatie aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

  Instagram ontvangt via de Instagram-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene is ingelogd op Instagram op het moment van de oproep naar onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Instagram-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Instagram niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Instagram-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

  Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram zijn te vinden onder https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 16. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Twitter

  Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van Twitter. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde 'tweets' kunnen publiceren, bijvoorbeeld korte berichten, die maximaal 140 tekens bevatten. Deze korte berichten zijn beschikbaar voor iedereen, inclusief degenen die niet zijn aangemeld bij Twitter. De tweets worden ook getoond aan zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien kunt u met Twitter een breed publiek aanspreken via hashtags, links of retweets.

  De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VERENIGDE STATEN.

  Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de bijbehorende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen is beschikbaar onder https://about.twitter.com/de/resources/knoppen. Tijdens deze technische procedure verwerft Twitter kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is een hertransmissie van de inhoud van deze website zodat onze gebruikers deze webpagina kunnen introduceren in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen kunnen vergroten.

  Als de betrokkene tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, detecteert Twitter bij elke oproep aan onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze internetpagina bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Twitter-component en gekoppeld aan het respectieve Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, wijst Twitter deze informatie toe aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

  Twitter ontvangt via de Twitter-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op Twitter is ingelogd op het moment van het oproepen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op het Twitter-onderdeel klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Twitter niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn Twitter-account voordat een oproep wordt gedaan naar onze website.

  De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter zijn toegankelijk via https://twitter.com/privacy? Lang = en.

 17. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

  Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van YouTube. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers videoclips en andere gebruikers gratis kunnen instellen, die ook gratis bekijken, beoordelen en becommentariëren bieden. Met YouTube kun je allerlei video's publiceren, zodat je via het internetportaal toegang hebt tot zowel volledige films en tv-uitzendingen als muziekvideo's, trailers en video's die door gebruikers zijn gemaakt.

  De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VERENIGDE STATEN. The YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

  Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de bijbehorende YouTube-component te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/nl/. In de loop van deze technische procedure krijgen YouTube en Google kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

  Als de betrokkene is ingelogd op YouTube, herkent YouTube bij elke oproep tot een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

  YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het moment van de oproep naar onze website is ingelogd op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, kan de levering worden voorkomen als de betrokkene zich afmeldt bij zijn eigen YouTube-account voordat een oproep wordt gedaan naar onze website.

  De bepalingen inzake gegevensbescherming van YouTube, beschikbaar op https://www.google.com/intl/nl/beleid/privacy/, bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

 18. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van DoubleClick

  Op deze website heeft de controller componenten van DoubleClick by Google geïntegreerd. DoubleClick is een handelsmerk van Google, waarbij voornamelijk speciale online marketingoplossingen worden verkocht aan reclamebureaus en uitgevers.

  De werkmaatschappij van DoubleClick by Google is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

  DoubleClick by Google verzendt gegevens naar de DoubleClick-server bij elke vertoning, klik of andere activiteit. Elk van deze gegevensoverdrachten activeert een cookieverzoek naar de browser van de betrokkene. Als de browser dit verzoek accepteert, gebruikt DoubleClick een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven uitgelegd. Het doel van de cookie is het optimaliseren en weergeven van advertenties. De cookie wordt onder meer gebruikt om gebruikersrelevante advertenties weer te geven en te plaatsen en om rapporten over advertentiecampagnes te maken of te verbeteren. Bovendien dient de cookie om meerdere weergave van dezelfde advertentie te voorkomen.

  DoubleClick gebruikt een cookie-ID die nodig is om het technische proces uit te voeren. De cookie-ID is bijvoorbeeld vereist om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan de cookie-ID ook gebruiken om vast te leggen welke advertenties al in een browser zijn weergegeven om duplicatie te voorkomen. Het is ook mogelijk voor DoubleClick om conversies bij te houden via de cookie-ID. Conversies worden bijvoorbeeld vastgelegd wanneer aan een gebruiker eerder een DoubleClick-advertentie werd getoond en hij of zij vervolgens een aankoop doet op de website van de adverteerder met dezelfde internetbrowser.

  Een cookie van DoubleClick bevat geen persoonlijke gegevens. Een DoubleClick-cookie kan echter extra campagne-ID's bevatten. Een campagne-ID wordt gebruikt om campagnes te identificeren waarmee de gebruiker al contact heeft gehad.

  Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd door de respectieve DoubleClick-component om gegevens voor online advertenties en facturering van commissies naar Google te verzenden. In de loop van deze technische procedure krijgt Google kennis van alle gegevens die Google kan gebruiken om commissieberekeningen te maken. Google kan onder meer begrijpen dat de betrokkene op bepaalde links op onze website heeft geklikt.

  De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het instellen van cookies via onze website op elk gewenst moment verhinderen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en dus permanent het instellen van cookies weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Google worden gebruikt, op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

  Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen voor gegevensbescherming van DoubleClick kunnen worden opgehaald onder DoubleClick door Google https://www.google.com/intl/nl/policies/.

 19. Rechtsgrond voor de verwerking

  Art. 6(1) lit. a GDPR dient als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarvoor we toestemming vragen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van Article 6(1) lit. b GDPR.

  Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR.

  In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6(1) lit. d GDPR.

  Ten slotte zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op Article 6(1) lit. f GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd, behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn bijzonder toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden verondersteld als de betrokkene een cliënt van de verwerkingsverantwoordelijke is (overweging 47 zin 2 AVG).

 20. De legitieme belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde

  Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Article 6(1) lit. f GDPR ons legitieme belang is om ons bedrijf uit te voeren in het belang van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

 21. Periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

  De criteria die worden gebruikt om de opslagperiode van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijnen. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang dit niet langer nodig is voor de uitvoering van het contract of het initiëren van een contract.

 22. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele vereiste; Vereiste om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonlijke gegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

  We verduidelijken dat het verstrekken van persoonlijke gegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een contract te sluiten dat de betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar tekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten.

  Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming verduidelijkt de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens.

 23. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

  Als een verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

  Dit privacybeleid is gegenereerd door de privacybeleidgenerator van de externe functionaris voor gegevensbescherming van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die is ontwikkeld in samenwerking met WILDE BEUGER SOLMECKE | Advocaten en de gebruikte hardware dealer RC GmbH.

cFos Software contactpagina.