» การแจ้งเตือนด้วย cFos
หน้านี้แปลภาษาได้ไม่ดีเพียงพอ!
รับสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ (license) ฟรี (cFos, cFosSpeed หรือ cFosBC) สำหรับการช่วยเหลือเรา.
รายละเอียดเพิ่มเติม

cFos Notifier - keep in touch freeware

cFos Notifier

cFos Notifier periodically checks new sources and notifies you as soon as something new arrives. It then displays a notification in the Windows taskbar.
Currently cFos Notifier supports the following sources:

  • Mail
  • Twitter
  • RSS feeds

Thanks to cFos Notifier you don't need to clutter your desktop with open browser windows or email clients to keep in touch with the world. Likewise: if you need uninterrupted time, you can temporarily "pause" cFos Notifier to have the silence you need.

Mail

cFos Notifier supports POP3 and IMAP. Enter your mail server, user name and password for the account setup. cFos Notifier tries to detect your mail server account settings automatically.
Use server:port if you use a non-standard port. cFos Notifier prefers encrypted connections over unencrypted connections and IMAP over POP3 because of IMAP's faster mail check.
You can enforce encrypted connections and also allow self-signed certificates. However keep in mind, that a self-signed certificate can easily be forged by an attacker who then can listen in to your traffic.

Twitter

cFos Twitter Notifier image preview
Preview of embedded images

การแจ้งเตือนด้วย cFos ที่ใช้ OAuth. สิ่งแรกที่ต้องเริ่มคือคุณต้องระบุตัวตนของคุณในการแจ้งเตือนด้วย cFos เพื่อการเข้าถึงบัญชีของคุณ.คุณไม่ควรให้ user name or password ของคุณในการแจ้งเตือนด้วย cFos . หากคุณเริ่มต้นครั้แรก Twitter จะถามคุณเอง,หากคุณอณุญาตให้การแจ้งเตือนด้วย cFos สามารถเข้าถึงบัญชีส่วนตัวของคุณ และจะมอบ PIN ให้คุณ.คุณต้องใส่ PIN นี้ลงในช่อง cFos Notifier's input จากนั้นคุณก็สามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนด้วย cFos Notifier และได้คุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

Twitter features

  • Support for Twitter API 1.1 and HTTPS
  • Handles multiple Twitter accounts
  • Tweets now include profile pictures
  • Preview of embedded images
  • Monitors your lists in addition to your home timeline

รายชื่อ Twitter

รองรับรายการแจ้งเตือน cFos . บน Twitter คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อของคนที่คุณต้องการติดตาม.ถ้าคุณจัดการรายชื่อดังกว่างแล้ว สามารถมองเห็นพวกเขาการแจ้งเตือน cFos บนเนื้อหาเมนู คุณสามารถเลือกรายชื่อ cFos Notifier ที่คุณเช็ค จากนั้นมันจะอนุญาตให้ cFosแจ้งเตือน เฉพาะกลุ่มที่คุณกำลังติดตามเท่านั้น

cFos Notifier Twitter list selection

RSS feeds

cFos Notifier currently supports RSS 2.0 feeds. Many news pages and forums offer their content as RSS feeds. Just enter the RSS 2.0 feed URL to add a new feed. Please let us know, if there is a popular feed which cFos Notifier doesn't seem to understand (leave a message using our contact form ).

General operation

cFos Notifier context menu notification

For each source you can configure the notification sound, if a balloon tip is displayed and an optional taskbar icon overlay. If you use many sources we recommend to turn off the sound and the balloon tip for the sources except for the most important sources.
When you open the context menu to get an overview of the news, cFos Notifier will mark new sources in bold. As soon as you open the corresponding sub-menu, all entries in it will be marked as read. To keep them as unread you can open the sub-menu while keeping the CTRL key pressed.
When you click on an RSS feed entry, you open the web page for that RSS entry. When you click on a Tweet, you open the Tweet details page where you can interact with that tweet, e.g. retweet it, add to favorites, etc. Clicking on the title of the sub-menu either starts Twitter, your email client or the RSS feed overview page.

cFos news

We also use Twitter as a way to inform our followers about news, like new program releases, new products, sales, etc. To use cFos Notifier to follow us on Twitter is optimal to stay in touch with us.

ขับเคลื่อนโดย cFos Personal Net Web Server
Practice random kindness and senseless acts of beauty