cFosSpeed شتاب دهنده رسمی رسمی اینترنت برای بازی های ASUS ، گیگابایت ، ASRock و MSI است

ویژگی های برجسته ویژگی های cFosSpeed

نقطه دسترسی Wi-Fi

شکل دادن به Traffic cFos را برای تلفن های هوشمند ، رایانه لوحی و سایر دستگاه های تلفن همراه فعال کنید.

بیشتر بیاموزید
گسترش RWIN

کاربران ما می توانند با گسترش RWIN cFosSpeed ، بارگیریهای خود را به 172٪ سرعت دهند.

بیشتر بیاموزید
اولویت بندی

اولویت بندی - ابتدا جریانهای مهم شما

بیشتر بیاموزید
اتصالات فعلی

مرور اجمالی اتصالات
اولویت بندی پروازها در پروازها

بیشتر بیاموزید

ویژگی های بیشتر