cFosSpeed הוא מאיץ האינטרנט הרשמי למוצרים הבאים! ASUS, GIGABYTE, ASRock ו- MSI הורד עכשיו בשביל מהירות אינטרנט
חָדָשׁ! מאת היצרן cFosSpeed: התחנת טעינה של cFos

עזור לנו עם 10 ביקורות ומעל כדי לקבל רישיון בחינם ל- cFosSpeed.
טקסטים מסוימים נוצרים על ידי תרגום מכונה. עזור לנו לשפר את הטקסטים האלה. לחץ על הכפתור כדי להתחיל במצב הסקירה.

אפשר העברת יציאה עבור Linksys E2500 (קושחת גירסה 2.0)


Linksys E2500 Step 1

1 התחבר ללוח המחוונים של הנתב, כברירת מחדל כתובת האתר היא 192.168.1.1. כניסה עם שם משתמש וסיסמא כברירת מחדל אם לא שיניתם. (ניתן למצוא מידע על כניסה ברירת מחדל על חבילת הנתב או על המדבקה התחתונה/הגב של הנתב)Linksys E2500 Step 2

2 משורת התפריטים העליונה נווט אל "Applications & Gaming" ואז בחר בתפריט המשנה "Single Port Forwarding"Linksys E2500 Step 3

3 בחר "HTTP" מהתפריט הנפתח, היציאה הספציפית הדרושה לאותו פרוטוקול תוצב אוטומטית.Linksys E2500 Step 4

4 אם ברצונך להעביר יציאה לא תקנית או יציאה ספציפית אז תן לו שם כפי שניתן לראות באיור "cFosSpeed", ואז את היציאה הרצויה ובחר בפרוטוקול "Both" אם אינך בטוח איזה אתה צריך (TCP או UDP) . הזן את כתובת ה- IP של המחשב cFos Personal Net פועל לשדה "To IP Address".
אל תשכח גם לבחור בתיבת הסימון "Enabled" בצד ימין כדי לאפשר העברהLinksys E2500 Step 5

5 לחץ על "Save Settings" כדי לשמור ולהחיל את השינויים שביצעתLinksys E2500 Step 6

6 לחץ על "Continue". כעת העברת בהצלחה את היציאה הרצויההעברת יציאה מוגדרת כעת למחשב שלך!

אפשר העברת יציאה עבור Linksys E2500 (קושחת גירסה 2.0)הוראות להפעלת שילוח נמל עבור Linksys E2500