cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

cFosSpeed feature highlights

Wi-Fi access point

Enable cFos Traffic Shaping for smartphones, tablets and other mobile devices.

Learn more
RWIN Expansion

Nasi użytkownicy mogą przyspieszyć swoje pobierania do 172% z Rozszerzeniem cFosSpeed'a RWIN.

Learn more
Priorytetowanie

Nadawanie pierwszeństwa

Learn more
Bierzące Połączenia

Podgląd połączeń
Nasze stare strony o Traffic Shaping

Learn more

Więcej funkcji