cFosSpeedJest oficjalnym akceleratorem internetowym dla produktów gammingowych ASUS, GIGABYTE, ASRock oraz MSI.
Nowość! Stworzony przez twórców cFosSpeed: cFos EVSE

Aby uzyskać bezpłatną licencję (cFosSpeed), pomóż nam z 10 lub więcej tłumaczeniami.
Niektóre teksty są generowane przez tłumaczenie maszynowe. Pomóż nam ulepszyć te teksty. Kliknij przycisk, aby uruchomić tryb zmiany.

Nadawaj priorytety porgramom w cFosSpeed
Lista programów
Zaproponuj nowy program

Jak moge przyspieszyć moje gry online?

Technologia Traffic Shaping utrzymuje czasy pingów na niskim poziomie, jednocześnie stale zapewnia wysoki wskaźnik transferu.

Mimo to, w celu osiągnięcia optymalnych czasów ping, należy ustawić priorytety dla swoich grier na jak najwyższym poziomie. W Ustawieniach Programu widnieje lista z już predefiniowanymi parametrami dla niektórych najbardziej popularnych gier. Gdyby na liście nie było poszukiwanej gry, można łatwo taką dodać.

Okno dialogowe priorytetyzacji programów

Można również przesłać nam sugestie, jakie gry online chcieliby Państwo, aby zostały dodane do listy w przyszłych uaktualnieniach programu.

Należy być ostrożnym i parametryzować w ten sposób, jak najmnieszją liczbę programów. Dzieje się tak dlatego, że jeżeliby przypisać wysoki priorytekt do wszystkiego, to nie przyniosłoby to lepszego efektu niż brak takich ustawień.

Alternatywnie, jeżeli nazwa programu nie jest jesdnoznaczna, można priorytetyzować porty używane przez gry. Jeżeli docelowe porty TCP/UDP aplikacji są znane, można priorytetyzować ich transfer danych, jak poniżej przedstawiono (poprzez edycję sekcji [filter] pliku settings.ini):

Dla portów TCP:
[filters]
; dest port=1234
filter=-tcp-dport 1234 -c high
Dla portów UDP:
[filters]
; dest port=1234
filter=-udp-dport 1234 -c high

Po wprowadzeniu i zapisaniu tych zmian, nowe ustawienia muszą zostać wgrane. W tym celu należy otwierzyć konsolę (w Start, Program, cFosSpeed) i wpisać "spd reload". Zmiany zostaną wprowadzone (i pozostaną) po kolejnym uruchomieniu systemu.

Instrukcja cFosSpeed-Filter (wersja angielska)

Ustawienia połączenia DSL

Optymalizacja Ustawień Połączenia:

Można dokładnie określić, jakie medium transportowe jest używane w opcji Ustawienia Połączenia. Im więcej informacji na temat połączenia jest dostępne dla programu cFos lub cFosSpeed, tym lepsze będą czasy pingów. Domyślnym ustawieniem jest "Adaptacyjne". Ale dla przykładu, jeżeli używane jest połączenie DSL, należy jako medium transportowe wybrać odpowiedni standard DSL lub protokół.

Priorytet Ping:

Podgląd ustawienia priorytetu ping

Dodatkowo można, używając ustawień w menu kontekstowym lub oknie statusu, aktywować "Priorytet Ping." Zielona strzałka ukaże się w oknie statusu. Ustawienie to powoduje, że program cFos lub cFosSpeed będzie robił wszystko, aby ustrzymać czasy ping na jak najniższym poziomie. Odbędzie się to kosztem szybkości transferu, która może znacząco spaść.


Granie podczas Pobierania:

Jeżeli grasz przez sieć bez korzystania z technologii Traffic Shaping i w tym samym czasie wysyłane lub ściągane są dane, czasy ping do serwera gier wzrosną. Mniejszy ruch danych oznacza lepsze czasy ping (niższe). Zwłaszcza z programami do udostępniania plików i innymi aplikacjami, które wysyłają dużo danych, czasy ping często bardzo szybko i dramatycznie rosną. Powoduje to poważne opóźnienia (pot. lagi) oraz spowalnia horrendalnie czas reakcji w grze.

Traffic Shaping łagodzi ten problem, umożliwiając współdzielenie plików i pobranie danych, które działają w tle podczas grania przez sieć. Czasy ping również wzrosną, ale w minimalnym stopniu. Dlatego zalecamy, aby opcja Priorytet Ping była włączona w tym czasie. Domyślnie programy do współdzielenia plików mają ustawiony bardzo niski priorytet. Nie znaczy to, że są one sztucznie spowalniane lub nawet blokowane. Oznacza to jedynie, że dane takie będą na krótko opóźniane, kiedy ważniejsze pakiety, np. z gier sieciowych, muszą zostać przetransportowane. Tylko taki schemat priorytetów umożliwaia działanie programów do współdzielenia plików z maksymalnyą prędkością transferu i w tym samym czasie wykorzystywać to samo połączenie przez inne aplikacje.