cFosSpeedJest oficjalnym akceleratorem internetowym dla produktów gammingowych ASUS, GIGABYTE, ASRock oraz MSI.
Nowość! Stworzony przez twórców cFosSpeed: cFos EVSE

Aby uzyskać bezpłatną licencję (cFosSpeed), pomóż nam z 10 lub więcej tłumaczeniami.
Niektóre teksty są generowane przez tłumaczenie maszynowe. Pomóż nam ulepszyć te teksty. Kliknij przycisk, aby uruchomić tryb zmiany.

Zanim zaczniesz, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję cFosSpeed

cFosSpeed - problemy z pingami

Po aktywacji cFosSpeed będzie wysyłał pakiety pingów do Internetu w celu pomiaru, jak "przeciążone" jest połączenie. Bez tych pakietów cFosSpeed Traffic Shaping nie będzie działać.

cFosSpeed wyśle pingi tylko wtedy, gdy jesteś dostępny lub pobierasz dane z pewną minimalną prędkością. Dlatego najprostszym sposobem, aby potwierdzić, że pingi rzeczywiście się wydostają jest rozpoczęcie wysyłania danych, które będzie trwało co najmniej 30 sekund (np. przez wysyłanie sobie dużej wiadomości e-mail). Następnie należy sprawdzić, czy pojawił się dymek z komunikatem (patrz niżej).

W przypadku braku odpowiedzi na pingi przez dłuższy okres czasu, cFosSpeed wskaże to wyświetlając podpowiedź z komunikatem. W takim wypadku, należy postępować w następujący sposób:

Uwagi dotyczące niektórych szczególnych zapór sieciowych lub ruterów

AVM Fritzbox:

AVM FritzBox dla kilku wersji sprzętowych i programowych dostarczany jest z dołączonym filtrem pakietów PPPoE. Filtr ten powinien zostać wyłączony, ponieważ blokuje on pakiety IcmP, co powoduje że pingi kalibracyjne cFosSpeed nie będą transmitowane: Zrzut ekranowy filtra PPPoE

Sygate Personal Firewall:

W "Opcjach," przejdź do zakładki "Bezpieczeństwo" i wyłącz "wykrywanie ataków DoS." Jest to konieczne, ponieważ w przeciwnym razie zapora sieciowa błędnie klasyfikuje proces kalibracji cFosSpeed jako atak DoS.

Użytkownicy raportowali również, że opcja "Zabezpieczenie przed manipulacją IP" musi zostać wyłączona, aby cFosSpeed działał bez problemów.

Agnitum Outpost Firewall:

Here, users have reported that in the IcmP settings you have to check the "Echo reply - outgoing" box, so the firewall doesn't block outgoing replies.

Eset Smart Security:

Ustawienia IcmP dla Eset Smart Security, aby umożliwić programowi cFosSpeed proces pingowania.

Orange Livebox:

Ustawienia dla urządzenia Orange livebox z wbudowanym ruterem Inventel, aby umożliwić programowi cFosSpeed proces pingowania.

Kaspersky Anti-Hacker:

Można ustawić specjalne reguły dla każdej aplikacji. W tym przypadku dla SPD.EXE (usługa cFosSpeed). Pozwala to na komunikację cFos. Ponadto można wyłączyć wykrywanie przez Anti Hacker ataków "DoS", aby uniknąć falszywych reakcji programu Anti-Hacker.

Powinno się włączyć również opcję "Zezwól na wychodzące pakiety IcmP z kodem IcmP-Code: Echo Reply".

Ustawienia IcmP powinny być następujące:

 • Przychodzące pakiety IcmP Typ 0 (Odpowiedź Echo) : zezwól
 • Wychodzące pakiety IcmP Typ 8 (Echo) : zezwól
 • Przychodzące pakiety IcmP Typ 11 (Czas przekroczony) : zezwól
 • Inne przychodzące i wychodzące typy pakietów IcmP : zezwól

Ruter Draytek:

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że opcja "Ustawienia Filtra Ip/Zapory sieciowej - obrona DoS" musi być wyłączona, ponieważ w przeciwnym wypadku ruter filtruje pakiety ping programu cFosSpeed.

Ruter Linksys wag54g:

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że opcja "Blokuj Anonimowe Żądania z Internetu" musi być wyłączona, ponieważ w przeciwnym wypadku ruter blokuje odpowiedzi IcmP.

Ruter TP-Link:

TP-Link oferuje nowe oprogramowanie rutera, które pozwala na pingowanie. Proszę udać się na stronę WWW TP-Link i zainstalować najnowsze oprogramowanie rutera.

Attention: Po raportach użytkowików, to zdaje sie niestosować przynajmniej do modeli TL-R460, TL-R860 oraz TL-R402M.

PC cillin 2007:

Aby umożliwić wykonanie polecenia tracert dla PC Cillin 2007 proszę wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz głowną konsolę programu PC Cillin->kontrola sieci i zapory sieciowej->prywatna zapora sieciowa->ustawienia->wybierz konto->edycja->kontrola sieci->dodaj
 2. Teraz można dodać dwa nowe protokoły.
 3. dla połączeń wychodzących:
  (domyślne) zezwól na połączenia wychodzące
  (protokół) icmp
  (port) wszystkie porty
  (ustawienia ip) wszystkie ustawienia ip
 4. Dla połączeń przychodzących należy powtórzyć czynności z kroku 3 dla połączeń przychodzących

AVG Internet Security:

Ustawienia programu AVG potrzebne do prawidłowego działania aplikacji cFosSpeed.

Pobieranie i interpretacja statystyk ping programu cFosSpeed

Otwórz konsolę programu cFosSpeed i wpisz "spd pingstat"

Powinno to wygenerować wynik podobny do tego poniżej:


Statystyki ping:

Całkowita liczba wywołań ping 107,686
wykonane 107,686 (1)
...z czego tylko 107,686

Całkowita liczba wysłanych pingów 106,949
silne 106,778
...z czego nowe 106,778 (2)

Całkowita liczba pingów 106,804
znalezione 106,566
...z czego silne 106,519
...z czego silne odpowiedzi 106,519 (3)
...z czego użyte 106,519 (4)

Statystyki przerw pingów:
1 pind pod rząd 33 razy
5 pingów pod rząd 1 raz

Źródło/punkt docelowy ping : 192.168.0.100 to 194.95.249.23, ttl 3
Źródło/punkt docelowy interfejsu sieciowego: 00:0e:a6:57:9b:0b to 00:11:95:78:27:a4

Trzy wartości dane dla "całkowita liczba wywołań ping" powinny być identyczne. W przypadku, gdy wartości te różnią się znacznie, prosimy o zgłoszenie tego faktu do nas.

Wartość oznaczona (1) powinna być w przybliżeniu taka sama jak ta obok (2). Jeżeli tak nie jest, potwierdza to zwykle fakt, że zapora sieciowa blokuje transmisję danych. Niewielkie odchylenia rzędu kilku procent nie są sytuacją dramatyczną.

Wartości dla (3) i (4) powinny być również mniej więcej takie same. Jeżeli tak nie jest, prosimy przesłać do nas maila.

Z tego samego powodu, wartości (2) i (3) powinny być z grubsza identyczne. Jeżeli tak nie jest oznacza to, że pingi i odpowiedzi na nie są gubione "w Sieci" (co jest częstym zjawiskiem). Niestety nic na to nie możemy poradzić.

Podczas pisania do nas wiadomości e-mail, prosimy odnieść się do kroku 3 w celu sprawdzenia, jakie pliki należy załączyć do wiadomości.

Podpowiedź:
Jeżeli problemy z pingami występują nadal, mimo iż
zapora sieciowa jest wyłączona,
proszę odinstalować zaporę sieciową i spróbować jeszcze raz.

Czy posiadasz zaporę sieciową?

Sprawdź, czy masz działającą w systemie zaporę sieciową. Jeżeli tak, upewnij się, że program SPD.EXE (usługa cFosSpeed) jest uprawniony do wysyłania i odbierania danych IcmP. Zwróć również uwagę, czy CFOSSPEED.EXE ma dostęp do Internetu.

Ważne!
Jeżeli konfiguracja Twojego firewala dla danych IcmP nie pozwala na odpowiedzi od pingów pomiarowych cFosSpeed, cFos Traffic Shaping nie będzie działał. Można to sprawdzić za pomocą prostego polecenia tracert.

1. Wprowadź polecenie tracert

Kliknij Start -> Programy -> cFosSpeed -> Otwórz konsolę, a następnie wpisz "tracert www.cfos.de". Jeżeli polecenie zadziałało, powinno zwrócić mniej więcej taki komunikat:

Trasa śledzenia do www.cfos.de [194.95.249.23] przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30:

1 56 ms 56 ms 55 ms 217.0.116.148
2 55 ms 54 ms 54 ms 217.0.74.50
3 54 ms 53 ms 55 ms k-ea1.K.DE.net.DTAG.DE [62.154.55.154]
4 61 ms 62 ms 61 ms h-eb1.H.DE.net.DTAG.DE [62.154.49.166]

itp.
Co jest absolutnie kluczowe to to, że wyświetlane są wartości czasu (a nie gwiazdki) w kolumnach od 2 do 4.

Jeżeli tak jest, prosze przejść dokroku 3poniżej.

Pingi są blokowane, gdy komunikat brzmi następująco:

Trasa śledzenia do www.cfos.de [194.95.249.23] przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30:

1 * * * Upłynął limit czasu żądania.
2 * * * Upłynął limit czasu żądania.
3 * * * Upłynął limit czasu żądania.
4 * * * Upłynął limit czasu żądania.

itp.

W takim przypadku, nalezy kontynuuować idąc do kroku 2

2. Tracert nie działa

Tracert wydaje się nie działać w Twoim systemie. Jeśli nie używasz zapory sieciowej lub korzystasz z takiej, która nie blokuje pingów z programu SPD.EXE, pingi i przychodzące odpowiedzi mogą być blokowane przez inny komponent.

Jeśli używasz rutera, musi on zostać skonfigurowany tak, aby nie blokować pingów. Skonfiguruj ruter tak, aby cFosSpeed mógł wysyłać pingi (żądania echa ICMP - typ 8) i otrzymywać odpowiedzi pingów (Odpowiedzi echa ICMP - typ 0) jako dodatek do komunikatów o przekroczeniu czasu (lub ICMP TTL / czas przekroczony - typ 11). Być może zajdzie potrzeba ponownego uruchomienia rutera, aby zmiany odniosły skutek.

Następnie powtórz krok 2 powyżej, używając polecenia "tracert www.cfos.de" . Jeżeli pingi nadal są blokowane, istnieje szansa, że Twój dostawca internetu może filtrować takie dane. W takim wypadku należy skontaktować się ze swoim dostawcą Internetu.

Ostatnia możliwość: Wyłącz swoją zaporę sieciową i spróbuj jeszcze raz. Jeżeli nadal to nie pomaga, odinstaluj zaporę sieciową i spróbuj jeszcze raz.

3. Tracert działa

Tracert działa, ale ale podpowiedź z wiadomością ciągle się pojawia: Proszę sprawdzić jeszcze raz czy zapora sieciowa nie blokuje pingów programu SPD.EXE.

Jeżeli podczas wysyłania danych z pełną prędkością (lub bliską maksymalnej), cFosSpeed ciągle wyświetla czasy pingów w oknie statusu, pingi nie są filtrowane przez system, lecz giną gdzieś w Internecie. Wiarygodność danych ping może się znacznie różnić w zależności od różnych dostawców Internetu. Mogą wpływać na nią również inne czynniki, takie jak obciążenie sieci, nad którymi naturalnie cFosSpeed nie ma kontroli.

Jeśli Tracert działa, ale wartości pingów nigdy nie pojawiają się w oknie statusu, wyślij do nas e-mail wraz z załączonymi kopiami plików TRACE.TXT i TRACE_OLD.TXT z katalogu cFosSpeed. Proszę wysłać nam te pliki tuż po tym, gdy problem wystąpił, dzięki czemu będą one zawierać wszystkie dane niezbędne do głębszej analizy.