cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Nadawaj priorytety porgramom w cFosSpeed
Lista programów
Zaproponuj nowy program

Wspaniała jakość rozmów Voice-over-IP (VoIP)

Minimalne opóźnienie jest rzeczą kluczową w technologii Voice-over-IP, co więcej jest najważniejszym czynnikiem poprawiającym jakość rozmów.

Technologia Traffic Shaping utrzymuje czasy pingów na niskim poziomie, jednocześnie stale zapewnia wysoki wskaźnik transferu.

Wykrywanie RTP zintegrowane z cFos oraz cFosSpeed pozwala priorytetyzować VoIP i inne strumienie na żywo (jak tunele konferencyjne).

Wyłączenie dokładnego sprawdzania RTP

Jego priorytetyzacja może zostać przeprowadzona w Ustawieniach Protokołu lub Programu. Jeżeli poszczególny strumień nie może zostać rozpoznany, można dokonać jego priorytetyzacji poprzez nazwę jego programu.

Proszę wziąć pod uwagę, że niektóre programy (jak VoIPBuster, IxChariot) używają tylko RTP, a nie odpowiadającego połączenia RTCP. Dla takich programów należy w ustawieniach wyłączyć ścisłą weryfikację RTP.


Przerwy Podczas Pobierania Danych:

Połączenia VoIP często doświadczają negatywnego zjawiska przerwań, kiedy w tym samym czasie pobieranie plików odbywa się z pełną prędkością. Dzięki zintegrowanym w nich mechanizmie kształtowania ruchu RX, programy cFos i cFosSpeed pomagają uniknąć tego problemu, poprzez utrzymywanie czasów ping na niskim poziomie.

Priorytetyzacja programu SkypeSkype:

Skype wykorzystuje własny szyfrowany protokół, który nie może zostać wykryty poprzez analizę na poziomie warstwy 7 bez włożenia w ten proces sporego wysiłku. Pomimo tego, aby umożliwić użytkowników priorytetyzowanie Skype, dodaliśmy go do naszej listy programów.

Priorytetyzacja VoIP przez Router:

Some routers (like the Fritz!Box) are equipped with phone jacks. If a jack is used, all VoIP data will be transmitted directly to the Internet bypassing cFosSpeed entirely. Such routers may restrict the available bandwidth when a VoIP call is made causing a negative impact on Traffic Shaping performance. Therefore we recommend making VoIP calls from your computer, not the router, to allow cFosSpeed to detect and prioritize them.

Optymalizacja Ustawień Połączenia:

Ustawienia połączenia DSL

Można dokładnie określić, jakie medium transportowe jest używane w opcji Ustawienia Połączenia. Im więcej informacji na temat połączenia jest dostępne dla programu cFos lub cFosSpeed, tym lepsze będą czasy pingów. Domyślnym ustawieniem jest "Adaptacyjne". Ale dla przykładu, jeżeli używane jest połączenie DSL, należy jako medium transportowe wybrać odpowiedni standard DSL lub protokół.

Priorytet Ping:

Podgląd ustawienia priorytetu ping

Dodatkowo można, używając ustawień w menu kontekstowym lub oknie statusu, aktywować "Priorytet Ping." Zielona strzałka ukaże się w oknie statusu. Ustawienie to powoduje, że program cFos lub cFosSpeed będzie robił wszystko, aby ustrzymać czasy ping na jak najniższym poziomie. Odbędzie się to kosztem szybkości transferu, która może znacząco spaść.


Oprogramowanie VoIP w użyciu razem z cFosSpeed

 • 1&1 SoftPhone
 • Counterpath Bria
 • Counterpath Eyebeam
 • Counterpath X-lite Pro
 • ekiga SIP voip software
 • FreeCall
 • Gizmo Project
 • GlobalIP Ninja Lite
 • Google Talk
 • iPhone
 • Ixia IxChariot
 • SIPPS or AOL Softphone
 • Skype Internet Telephony
 • SparVoip
 • Teamspeak
 • Ventrilo
 • VoipBuster
 • VoipCheap
 • Web.de Freephone
 • WOIZE
 • Xfire
 • X-Lite
 • X-PRO
 • Yahoo Messenger

Pomiary z IxChariot

Testowaliśmy nasze oprogramowanie używając IxChariot (narzędzie do testowania wydajności sieci dostarczane przez Ixia), aby oszacować korzyści płynące z używania cFosSpeed Traffic Shaping. Dla tego celu monitorowaliśmy parametry VoIP, wykorzystując IxChariot, jednocześnie wysyłając wielokrotnie dane.

Można łatwo zauważyć, że podczas wysyłania danych normalna komunikacja VoIP nie jest możliwa bez cFosSpeed, a nie jest zakłócana z użyciem cFosSpeed.

Wartość MOS

W szczególności po rozpoczęciu wysyłania danych widać wartość MOS (http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_opinion_score) raptownie malejącą do 1. Oznacza to, że połączenie staje się bezużyteczne do transmisji głosu. Gdy używany jest cFosSpeed wartość ta nie maleje - transmisja mowy zachowuje swoją wysoką jakość.

Opóźnienie

Opóźnienie jest kluczową składową wartości MOS. Używanie cFosSpeed utrzymuje w pewnych granicach wzrost tego opóźnienia, podczas gdy rośnie ono nawet do 700 milisekund, kiedy nie jest używany cFosSpeed (czerwony słupek).