cFosSpeedJest oficjalnym akceleratorem internetowym dla produktów gammingowych ASUS, GIGABYTE, ASRock oraz MSI.
Nowość! Stworzony przez twórców cFosSpeed: cFos EVSE

Aby uzyskać bezpłatną licencję (cFosSpeed), pomóż nam z 10 lub więcej tłumaczeniami.
Niektóre teksty są generowane przez tłumaczenie maszynowe. Pomóż nam ulepszyć te teksty. Kliknij przycisk, aby uruchomić tryb zmiany.

Punkt dostępu Wi-Fi

Włącz cFos Traffic Shaping na smartfonach, tabletach i innych urządzeniach mobilnych.

Przegląd menu cFosSpeeda (context menu)
Przegląd menu cFosSpeeda (context menu)

Windows 7, 8 i 8.1 pozwalają używać adaptera Wi-Fi jako hotspot punktu dostępu Wi-Fi. Inne urządzenia mogą łączyć się z komputerem (zamiast bezpośrednio z routerem Wi-Fi) i dzięki temu mogą korzystać z cFosSpeed Traffic Shaping.

Konfiguracja punktu dostępu Wi-Fi cFosSpeed
Konfiguracja punktu dostępu Wi-Fi cFosSpeed

cFosSpeed posiada opcję menu kontekstowego aby ułatwić konfigurację oraz uruchamianie (lub zatrzymywania) punktu dostępu Wi-Fi.

Jeśli komputer jest podłączony do routera przez Wi-Fi, możesz udostępnić ten sam adapter dla punktu dostępowego Wi-Fi hotspot. Lub możesz użyć adaptera Wi-Fi wyłącznie do punktu dostępu Wi-Fi, jeśli komputer jest podłączony do routera za pomocą kabla sieciowego. W takim przypadku przepustowość Wi-Fi jest w pełni dostępna dla urządzeń mobilnych, takich jak smartfon lub tablet.

Po zainstalowaniu cFosSpeed na tym komputerze dane Wi-Fi są kierowane przez cFosSpeed, a dzięki wykrywaniu protokołu warstwy 7 cFosSpeed może nadać priorytet ruchowi. Jeśli często używasz smartfonów i tabletów do ruchu VoIP lub przesyłania strumieniowego, takich jak muzyka lub filmy, zalecamy dodanie adaptera Wi-Fi do komputera i kierowanie ruchu urządzeń mobilnych przez ten komputer i cFosSpeed.

Ręcznie skonfiguruj punkt dostępu Wi-Fi (Windows 7 i nowsze)

Otwórz wiersz poleceń jako Administrator:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow

Na liście połączeń sieciowych powinien teraz pojawić się „Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter”.
netsh wlan set hostednetwork ssid="cFos Wi-Fi" key=" twoje_hasło " keyUsage=persistent

Sprawdź działanie:
netsh wlan show hostednetwork

Uruchom „Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter”.
netsh wlan start hostednetwork

Sprawdź działanie:
netsh wlan show hostednetwork

Na liście połączeń sieciowych czerwony krzyżyk, obok „Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter” powinien zniknąć.

Kliknij prawym przyciskiem myszy listę połączeń sieciowych w aktywnym połączeniu internetowym i wybierz z menu opcję „Właściwości”. Kliknij kartę „Udostępnianie”, a następnie zaznacz pole wyboru „Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się za pośrednictwem połączenia internetowego tego komputera”.
W obszarze „Połączenie z siecią domową” wybierz połączenie, które pokazuje „Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter” na liście połączeń sieciowych.

Potwierdź klikając przycisk „Finish”.