Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI

Enable port forwarding for the Mikrotik MIKROTIK RB951G-2HnD


Mikrotik MIKROTIK RB951G-2HnD Step 1

1 Log in the router using your user name and password (Default-IP: 192.168.88.1, Login: admin, password: none)Mikrotik MIKROTIK RB951G-2HnD Steps 2-5

2 Click "IP"

3 Click "Firewall"

4 Click "NAT"

5 Click button "Add New" to add new ruleMikrotik MIKROTIK RB951G-2HnD Steps 6-9

6 Chain: dstnat

7 Protocol: tcp

8 Dst. Port: 80

9 In. Interface: ether1-gateway (one of an interface on the router)Mikrotik MIKROTIK RB951G-2HnD Steps 10-13

10 Scroll page down to "Action" field

11 Action : dst-nat

12 To Addresses: 192.168.88.253 (IP address of the computer cFos Personal Net is running on)

13 To Ports: 80Mikrotik MIKROTIK RB951G-2HnD Steps 14-16

14 Scroll back on top of the page and check if the rule enabled (by default it is Enabled)

15 Click "Apply"

16 Click "OK" and then logoff from the routerPort forwarding is now configured for your computer!