cFosSpeed شتاب دهنده رسمی اینترنت برای بازی های محصولات ایسوس، گیگابایت ، ازراک و ام اس آی می باشد
جدید! توسط سازندگان cFosSpeed: cFos EVSE

با بازبینی 10 متن یا بیشتر به ما کمک کنید و یک مجوز رایگان cFosSpeed دریافت کنید.
برخی از متون با ترجمۀ ماشینی ایجاد شده‌اند. برای بهبود این متون به ما کمک کنید. برای شروع بازنگری، روی دکمه کلیک کنید.

حمل و نقل پورت را برای 2Wire 2701HG-G فعال کنید


2Wire 2701HG-G Step 1

1 صفحه مدیریت روتر را در یک مرورگر باز کنید2Wire 2701HG-G Step 2

2 برگه "Settings" را باز کنید2Wire 2701HG-G Steps 3-4

3 برگه "Firewall" را باز کنید

4 گفتگوی "Application support" را در تب Firewall باز کنید2Wire 2701HG-G Steps 5-6

5 رایانه را انتخاب کنید cFos Personal Net در حال اجرا است. توجه: کامپیوتر باید به روتر متصل شود

6 گزینه ای را برای اجازه دادن به برنامه های فردی انتخاب کنید2Wire 2701HG-G Steps 7-8

7 برنامه ای را برای استفاده از انتقال پورت برای استفاده انتخاب کنید

8 بر روی دکمه "Add" کلیک کنید تا حمل پورت برای برنامه به رایانه انتخابی اضافه شود2Wire 2701HG-G Steps 9-10

9 رمزعبور اداری را وارد کنید

10 برای ذخیره تنظیمات ، روی دکمه "Submit" کلیک کنید2Wire 2701HG-G Step 11

11 پیکربندی موفقیت آمیز را تأیید کنید2Wire 2701HG-G Steps 12-13

12 تأیید کنید که برنامه ذکر شده است

13 پیکربندی را ذخیره کنید. حمل و نقل بندر اکنون راه اندازی شده استحمل و نقل پورت اکنون برای رایانه شما پیکربندی شده است!

حمل و نقل پورت را برای 2Wire 2701HG-G فعال کنیددستورالعمل فعال سازی Port Forwarding برای 2Wire 2701HG-G