cFosSpeed شتاب دهنده رسمی رسمی اینترنت برای بازی های ASUS ، گیگابایت ، ASRock و MSI است

برای کمک به ما در 10 یا بیشتر بررسی ، مجوز رایگان (cFosSpeed) دریافت کنید.
برخی متون با ترجمه ماشین تولید می شوند. به ما در بهبود این متون کمک کنید. برای شروع حالت تجدیدنظر روی دکمه کلیک کنید.

حمل و نقل پورت را برای جعبه 7170 AVM FRITZ فعال کنید


AVM FRITZ!Box 7170 Step 1

1 وارد صفحه پیکربندی روتر شوید (آدرس پیش فرض 192.168.1.1 یا 192.168.1.254)AVM FRITZ!Box 7170 Step

2 روی "Settings" کلیک Settings

3 روی "Advanced Settings" کلیک Advanced Settings

4 روی "Internet" کلیک کنید

5 روی "Enabled" کلیک کنید

6 بر روی "New Port Forwarding" (گوشه پایین سمت راست) کلیک کنیدAVM FRITZ!Box 7170 Step

7 اولین منوی کشویی "HTTP Server" را انتخاب کنید

8 از منوی کشویی دوم "Manually enter the IP-Address" را انتخاب کنید

9 آدرس IP رایانه cFos Personal Net را در قسمت متن وارد کنید

10 برای تکمیل مراحل روی دکمه "Ok" کلیک کنیدحمل و نقل پورت اکنون برای رایانه شما پیکربندی شده است!

حمل و نقل پورت را برای جعبه 7170 AVM FRITZ فعال کنیددستورالعمل فعال سازی Port Forwarding برای AVM FRITZ! Box 7170