cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Box 7170


AVM FRITZ!Box 7170 Step 1

1 Nhập vào trang cấu hình bộ định tuyến (địa chỉ mặc định 192.168.1.1 hoặc 192.168.1.254)AVM FRITZ!Box 7170 Step

2 Nhấp vào "Settings"

3 Nhấp vào "Advanced Settings"

4 Bấm vào "Internet"

5 Nhấp vào "Enabled"

6 Nhấp vào "New Port Forwarding" (góc dưới bên phải)AVM FRITZ!Box 7170 Step

7 Chọn menu thả xuống đầu tiên "HTTP Server"

8 Chọn từ menu thả xuống thứ hai "Manually enter the IP-Address"

9 Nhập vào trường văn bản địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy

10 Để hoàn tất quy trình, nhấp vào nút "Ok"Chuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!