cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Trang này chưa được dịch đầy đủ!

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm

cFos Broadband Connect box

cFos Broadband Connect
Kết nối dial-up - Kết Nối Tốc Độ Cao >= 16Mbit/s
Giá ưu đãi cho công dân Việt Nam.

cFos Broadband Connect -

Tính năng sơ lược:

  • PPPoE Dial-Up driver cho Windows
  • Tốc độ cao, nhanh hơn driver có sẵn của Windows 10 lần
  • ít tốn tài nguyên CPU
  • tự nhận dạng PPPoE, tất cả thông số PPPoE đều đều chỉnh được
  • Cuộc gọi đến
  • Hỗ trợ nhiều tác vụ đồng thời, không giới hạn số lượng kết nối
  • Bộ lọc theo 'Tên Dịch Vụ' and 'Tên AC
  • NDIS 5.1 / NDIS 6 (đối với Vista / Windows 7)


Các sản phẩm tương tự:

Bestseller
cFosSpeed , Tăng tốc Internet bằng Traffic Shaping

Sản phẩm nào? Cần giúp đỡ trong việc chọn cFosSpeed, cFos hoặc cFos Broadband Connect?