cFosSpeed je uradni internetni pospeševalnik igralnih izdelkov ASUS, GIGABYTE, ASRock in MSI

Pridobite brezplačno licenco (cFosSpeed) za pomoč pri 10 ali več revizijah.
Nekatera besedila nastanejo s strojnim prevodom. Pomagajte nam jih izboljšati. Kliknite gumb, da zaženete način revizije.

cFos Agenti

cFos Agenti

Plošča kotla

cFos Software GmbH, Bonn (Nemčija) od leta 1993 razvija komunikacijsko programsko opremo in omrežne gonilnike v načinu jedra za Windows. Naši izdelki vključujejo cFosSpeed, napredno programsko opremo za oblikovanje prometa za širokopasovni internet, cFos Personal Net, osebni strežnik za splet in oblak, cFos IPv6 Link, usmerjevalnik za klicni program IPv6 & usmerjevalnik programske opreme ter cFos / cFos Broadband Connect, visoko zmogljiv DSL in ISDN klicne gonilnike.

Kontakt / Podpora

Za prošnjo za podporo ali nas kontaktirajte, prosimo, uporabite naš kontaktni obrazec.

Pravno obvestilo

Informacije v skladu s TDG (nemški zakon o telekomunikacijskih storitvah):

Ponudnik storitev, odgovoren za www.cfos.de in www.cfosspeed.de, je podjetje cFos Software GmbH, ki ga zastopata lastnika upravitelja Christoph Lüders in Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Telefon: +49 2287669826, vpis v trgovski register: Bonn, HRB 9150; UStID / Št. Naročila: DE813105998, e-pošta: .

cFos® je registrirana blagovna znamka.

Politika zasebnosti

Zelo smo veseli, da ste pokazali zanimanje za naše podjetje. Varstvo podatkov je za upravljanje cFos Software GmbH še posebej pomembna prednostna naloga. Uporaba internetnih strani cFos Software GmbH je mogoča brez kakršnih koli navedb osebnih podatkov; če pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi uporabljati posebne storitve podjetja prek našega spletnega mesta, bi lahko obdelava osebnih podatkov postala nujna. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in ni zakonske podlage za takšno obdelavo, na splošno pridobimo privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Obdelava osebnih podatkov, kot so ime, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, mora biti vedno v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu z varstvom podatkov za posamezno državo. predpisi, ki veljajo za cFos Software GmbH. S to izjavo o varstvu podatkov želi naše podjetje obvestiti širšo javnost o naravi, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, s to izjavo o varstvu podatkov obveščeni o pravicah, do katerih so upravičeni.

Kot upravljavec je družba cFos Software GmbH izvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev najbolj popolne zaščite osebnih podatkov, ki se obdelujejo na tej spletni strani. Vendar pa imajo lahko internetni prenosu podatkov načeloma varnostne vrzeli, zato absolutna zaščita morda ni zagotovljena. Zaradi tega lahko vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, osebne podatke prenese na nas z alternativnimi sredstvi, npr. Po telefonu.

 1. Opredelitve

  Izjava o varstvu podatkov družbe cFos Software GmbH temelji na pogojih, ki jih uporablja evropski zakonodajalec za sprejetje Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Naša izjava o varstvu podatkov mora biti berljiva in razumljiva tako za širšo javnost kot tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, bi najprej želeli razložiti uporabljeno terminologijo.

  V tej izjavi o varstvu podatkov med drugim uporabljamo naslednje izraze:

  • a) Osebni podatki

   Osebni podatki pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo ("posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki"). Fizična oseba, ki jo je mogoče prepoznati, je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti glede na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, značilnih za fizične, fiziološke oz. genetska, mentalna, ekonomska, kulturna ali družbena identiteta te fizične osebe.

  • b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

   Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsaka identificirana ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljavec, odgovoren za obdelavo.

  • c) Predelava

   Obdelava je vsaka operacija ali niz operacij, ki se izvaja na osebnih podatkih ali na sklopih osebnih podatkov, ne glede na to, ali z avtomatskimi sredstvi, kot so zbiranje, beleženje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, prilagoditev ali spreminjanje, iskanje, posvetovanje, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanjem ali kako drugače dostopnost, poravnava ali kombinacija, omejitev, izbris ali uničenje.

  • d) Omejitev obdelave

   Omejevanje obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve njihove obdelave v prihodnosti.

  • e) profiliranje

   Profiliranje pomeni vsako obliko samodejne obdelave osebnih podatkov, ki sestoji iz uporabe osebnih podatkov za oceno nekaterih osebnih vidikov fizične osebe, zlasti za analizo ali napovedovanje vidikov, ki zadevajo uspešnost te fizične osebe pri delu, ekonomski položaj, zdravje, osebne preference , interesi, zanesljivost, vedenje, lokacija ali gibanja.

  • f) Psevdonimizacija

   Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni mogoče več pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se takšni dodatni podatki hranijo ločeno in so podvrženi tehničnim in organizacijskim ukrepom za zagotovitev da se osebni podatki ne pripišejo določeni ali določljivi fizični osebi.

  • g) Krmilnik ali krmilnik, odgovoren za obdelavo

   Upravljavec ali upravljavec, odgovoren za obdelavo, je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in načine obdelave osebnih podatkov; kadar namene in načine obdelave določa pravo Unije ali zakonodaja držav članic, lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo pravo Unije ali zakonodaja držav članic.

  • h) Procesor

   Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

  • i) prejemnik

   Prejemnik je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki se mu razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posebne preiskave v skladu z zakonodajo Unije ali državami članicami, ne štejejo za prejemnike; obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov je v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov v skladu z nameni obdelave.

  • j) Tretja oseba

   Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali organ, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pod neposrednim pooblastilom upravljavca ali obdelovalca pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov.

  • k) Soglasje

   Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsako prosto dano, specifično, informirano in nedvoumno navajanje želja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katerim z izjavo ali z jasnim pritrdilnim dejanjem pomeni soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj oz. .

 2. Ime in naslov regulatorja

  Upravljavec za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), drugih zakonov o varstvu podatkov, ki se uporabljajo v državah članicah Evropske unije, in drugih določb v zvezi z varstvom podatkov je:

  cFos Software GmbH
  Nordstr. 65a
  53111 Bonn
  Nemčija
  Telefon: 0228-7669826
  E-pošta: helpcfos@cfos.de
  Spletna stran: www.cfos.de

 3. Piškotki

  Na spletnih straneh družbe cFos Software GmbH se uporabljajo piškotki. Piškotki so besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniškem sistemu prek internetnega brskalnika.

  Veliko spletnih mest in strežnikov uporablja piškotke. Številni piškotki vsebujejo tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je edinstven identifikator piškotka. Sestavljen je iz znakovnega niza, s pomočjo katerega lahko internetne strani in strežniki dodelimo določenemu internetnemu brskalniku, v katerem je bil piškotek shranjen. To omogoča obiskanim spletnim mestom in strežnikom, da razlikujejo posameznega brskalnika teme dats od drugih internetnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Z edinstvenim ID-jem piškotka lahko prepoznate in prepoznate določen internetni brskalnik.

  Z uporabo piškotkov lahko cFos Software GmbH uporabnikom tega spletnega mesta zagotovi uporabnikom prijaznejše storitve, ki brez nastavitve piškotkov ne bi bile mogoče.

  S piškotkom lahko podatke in ponudbe na naši spletni strani optimiziramo glede na uporabnika. Piškotki nam omogočajo, kot smo že omenili, prepoznati uporabnike naših spletnih strani. Namen tega priznanja je uporabnikom olajšati uporabo naše spletne strani. Uporabniku spletne strani, ki uporablja piškotke, npr. Ni treba vnašati podatkov o dostopu vsakič, ko je do spletnega mesta dostop, ker to prevzame spletno mesto, piškotek pa je tako shranjen v uporabnikovem računalniškem sistemu. Drug primer je piškotek nakupovalnega vozička v spletni trgovini. Spletna trgovina si zapomni članke, ki jih je stranka namestila v virtualno nakupovalno košarico prek piškotka.

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov prek našega spletnega mesta s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega internetnega brskalnika in s tem lahko trajno zavrne nastavitev piškotkov. Poleg tega je že nastavljene piškotke mogoče kadar koli izbrisati prek internetnega brskalnika ali drugih programskih programov. To je mogoče v vseh priljubljenih internetnih brskalnikih. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, onemogoči nastavitev piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, morda niso vse funkcije našega spletnega mesta v celoti uporabne.

 4. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

  Spletno mesto cFos Software GmbH zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali samodejni sistem pokliče spletno mesto. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v datotekah dnevnikov strežnika. Zbrani so lahko (1) uporabljene vrste brskalnika in različice, (2) operacijski sistem, ki ga uporablja sistem dostopa, (3) spletna stran, s katere sistem dostopa do našega spletnega mesta (tako imenovani referenci), (4) pod -spletna mesta, (5) datum in čas dostopa do spletnega mesta, (6) naslov internetnega protokola (IP naslov), (7) ponudnik internetnih storitev dostopnega sistema in (8) vsi drugi podobni podatki in informacije, ki se lahko uporabijo v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije.

  Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij cFos Software GmbH o posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne sklepa. Namesto tega so ti podatki potrebni za (1) pravilno posredovanje vsebine naše spletne strani, (2) optimizacijo vsebine našega spletnega mesta in njegovega oglaševanja, (3) zagotavljanje dolgoročne sposobnosti naših sistemov informacijske tehnologije in tehnologije spletnih strani in (4) organom pregona zagotoviti informacije, ki so potrebne za kazenski pregon v primeru kibernetskega napada. Zato cFos Software GmbH analizira anonimno zbrane podatke in podatke statistično, z namenom povečanja varstva podatkov in varnosti podatkov našega podjetja in zagotavljanja optimalne ravni varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki datotek dnevnika strežnika se shranijo ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih zagotovi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 5. Registracija na naši spletni strani

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko registrira na spletni strani upravljavca z navedbo osebnih podatkov. Kateri osebni podatki se posredujejo upravljavcu, se določi z ustrezno vhodno masko, uporabljeno za registracijo. Osebne podatke, ki jih vnese posameznik, na katere se nanašajo osebni podatki, upravljavec zbira in hrani izključno za notranjo uporabo in za lastne namene. Upravljavec lahko zahteva prenos na enega ali več obdelovalcev (npr. Storitev paketov), ki osebne podatke uporablja tudi za notranje namene, ki jih je mogoče pripisati upravljavcu.

  Z registracijo na spletni strani upravljavca se shrani tudi IP-naslov, ki ga je dodelil ponudnik internetnih storitev (ISP) in ga uporablja posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, datum in čas registracije. Shranjevanje teh podatkov poteka ob dejstvu, da je to edini način, da preprečimo zlorabo naših storitev in po potrebi omogočimo preiskavo storjenih kaznivih dejanj. V kolikor je shranjevanje teh podatkov potrebno za zaščito upravljavca. Ti podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen če ni zakonsko določena obveznost posredovanja podatkov ali če prenos služi kazenskemu pregonu.

  Registracija posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je s prostovoljnim navajanjem osebnih podatkov namenjena omogočanju upravljavcu, da ponudi vsebino ali storitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samo zaradi narave zadeve. Registrirane osebe lahko kadar koli spremenijo osebne podatke, določene med registracijo, ali jih v celoti izbrišejo iz zaloge podatkov upravljavca.

  Upravljavec podatkov kadar koli na zahtevo vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi informacije o tem, kateri osebni podatki se hranijo o posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega upravljavec podatkov na zahtevo ali navedbo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, popravi ali izbriše osebne podatke, če ni zakonsko določenih obveznosti hrambe. Pooblaščenec za varstvo podatkov, ki je v tej deklaraciji o varstvu podatkov posebej določen, in celoten uslužbenec upravljavca sta osebi, na katero se nanašajo osebni podatki, na voljo kot kontaktne osebe.

 6. Naročanje na naše novice

  Na spletni strani družbe cFos Software GmbH se uporabnikom ponuja možnost, da se naročijo na glasilo našega podjetja. V ta namen vhodna maska določa, kateri osebni podatki se prenašajo, pa tudi, kdaj se glasilo naroči pri upravljavcu.

  cFos Software GmbH svoje kupce in poslovne partnerje redno obvešča s pomočjo glasila o podjetniških ponudbah. Novice podjetja lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prejme le, če (1) ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, veljaven e-poštni naslov in (2) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, registri za pošiljanje novic. Potrditveno e-poštno sporočilo bo poslano na e-poštni naslov, ki ga je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prvič prijavljen za pošiljanje novic iz pravnih razlogov v postopku dvojnega dovoljenja. S to potrditveno e-poštojo se dokazuje, ali je lastnik e-poštnega naslova kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pooblaščen za prejemanje novic.

  Med registracijo za glasilo shranimo tudi IP naslov računalniškega sistema, ki ga je dodelil ponudnik internetnih storitev (ISP) in ga uporablja posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki v času registracije, ter datum in čas registracije. Zbiranje teh podatkov je potrebno, da se pozneje razumejo (možne) zlorabe e-poštnega naslova posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zato služijo pravnemu varstvu upravljavca.

  Osebni podatki, zbrani kot del registracije za novice, bodo uporabljeni le za pošiljanje našega glasila. Poleg tega se lahko naročniki na glasilo obveščajo po elektronski pošti, če je to potrebno za delovanje novice ali zadevno registracijo, saj bi to lahko bilo v primeru sprememb ponudbe glasila, ali v primeru spremembe tehničnih okoliščin. Prenosa osebnih podatkov, ki jih bo zbrala storitev glasila, ne bo mogoče prenašati na tretje osebe. Naročnik na naše novice lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar koli prekine. Soglasje za shranjevanje osebnih podatkov, ki ga je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dal pošiljanje novic, lahko kadar koli prekliče. Za preklic privolitve je v vsakem glasilu najdena ustrezna povezava. Možno je tudi, da se kadar koli odjavite iz glasila neposredno na spletnem mestu upravljavca ali da to sporočite upravljavcu na drug način.

 7. Spremljanje glasila

  Glasilo cFos Software GmbH vsebuje tako imenovane slikovne pike. Slikovni pik je miniaturna grafika, vdelana v takšna e-poštna sporočila, ki jih pošljemo v obliki HTML, da omogočimo beleženje in analizo datotek dnevnika. To omogoča statistično analizo uspešnosti ali neuspeha spletnih marketinških kampanj. Na podlagi vgrajenega slikovnega piksela lahko cFos Software GmbH vidi, če in kdaj je e-poštni naslov odprl posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, in katere povezave v e-pošti so poklicali posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki.

  Takšne osebne podatke, zbrane v slikovnih pikah, ki jih vsebujejo glasila, nadzornik shrani in analizira, da se optimizira pošiljanje glasila in da se vsebina prihodnjih glasila še bolje prilagodi interesom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ti osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prekličejo ustrezno ločeno izjavo o soglasju, izdano s postopkom dvojnega dovoljenja. Po preklicu bo upravljavec izbrisal te osebne podatke. cFos Software GmbH samodejno meni, da je odstop od prejema glasila preklic.

 8. Možnost stika preko spletne strani

  Spletno mesto cFos Software GmbH vsebuje informacije, ki omogočajo hiter elektronski stik z našim podjetjem, pa tudi neposredno komunikacijo z nami, ki vključuje tudi splošni naslov tako imenovane elektronske pošte (e-poštni naslov). Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kontaktira upravljavca po elektronski pošti ali prek kontaktnega obrazca, se osebni podatki, ki jih pošlje posameznik, na katere se nanašajo osebni podatki, samodejno shranijo. Takšni osebni podatki, ki jih prostovoljno pošlje posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, upravljavcu podatkov se shranijo za namene obdelave ali vzpostavitve stika z njim. Ni prenos teh osebnih podatkov na tretje osebe.

 9. Redno brisanje in blokiranje osebnih podatkov

  Upravljavec podatkov obdeluje in shranjuje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le za obdobje, ki je potrebno za dosego namena hrambe, ali kolikor to odobri evropski zakonodajalec ali drugi zakonodajalci v zakonih ali drugih predpisih, ki jih ureja upravljavec do.

  Če namen shranjevanja ni uporaben ali če se izteče obdobje hrambe, ki ga je predpisal evropski zakonodajalec ali drug pristojni zakonodajalec, se osebni podatki rutinsko blokirajo ali izbrišejo v skladu z zakonskimi zahtevami.

 10. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

  • a) Pravica do potrditve

   Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima evropski zakonodajalec pravico, da od upravljavca pridobi potrditev, ali se osebni podatki, ki zadevajo njega ali nje, obdelujejo ali ne. Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico do potrditve, se lahko kadar koli obrne na našega uradnika za varstvo podatkov ali drugega zaposlenega upravljavca.

  • b) Pravica do dostopa

   Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga odobri evropski zakonodajalec, da od upravljavca kadar koli pridobi brezplačne podatke o svojih osebnih podatkih, ki se hranijo, in kopijo teh podatkov. Poleg tega evropske direktive in predpisi posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, omogočajo dostop do naslednjih informacij:

   • namene obdelave;
   • kategorije zadevnih osebnih podatkov;
   • prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so bili osebni podatki razkriti ali bodo razkriti, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
   • kjer je to mogoče, predvideno obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni, ali, če ni mogoče, merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja;
   • obstoj pravice, da od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki zadevajo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali da ugovarja takšni obdelavi;
   • obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
   • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije o njihovem viru;
   • obstoj samodejnega sprejemanja odločitev, vključno s profiliranjem iz člena 22 (1) in (4) GDPR in, vsaj v teh primerih, pomembnih informacij o vpleteni logiki, pa tudi o pomenu in predvidenih posledicah taka obdelava za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

   Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico pridobiti informacije o tem, ali se osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali v mednarodno organizacijo. V tem primeru ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.

   Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico dostopa, se lahko kadar koli obrne na našega uradnika za varstvo podatkov ali drugega zaposlenega upravljavca.

  • c) Pravica do popravka

   Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga odobri evropski zakonodajalec, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja pridobi popravke netočnih osebnih podatkov, ki zadevajo njega. Ob upoštevanju namenov obdelave ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do popolnih nepopolnih osebnih podatkov, tudi z dopolnilno izjavo.

   Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljaviti to pravico do popravka, se lahko kadar koli obrne na našega uradnika za varstvo podatkov ali drugega zaposlenega upravljavca.

  • d) Pravica do izbrisa (Pravica do pozabe)

   Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga je odobril evropski zakonodajalec, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja pridobi izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in upravljavec mora brez nepotrebnega odlašanja izbrisati osebne podatke, če je eden od naslednjih razlogov velja, če obdelava ni potrebna:

   • Osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani.
   • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odvzame soglasje, na katerem temelji obdelava v skladu s točko (a) člena 6 (1) GDPR ali točko (a) člena 9 (2) GDPR in kadar ni druge pravne podlage za predelavo.
   • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi v skladu s členom 21 (1) GDPR in ni nobenih prevladujočih legitimnih razlogov za obdelavo, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi v skladu s členom 21 (2) GDPR.
   • Osebni podatki so bili nezakonito obdelani.
   • Osebni podatki morajo biti izbrisani zaradi skladnosti s pravno obveznostjo iz zakonodaje Unije ali držav članic, za katero velja upravljavec.
   • Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8 (1) GDPR.

   Če velja eden od zgoraj navedenih razlogov in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi izbrisati osebne podatke, ki jih shrani cFos Software GmbH, se lahko kadar koli obrne na našega uradnika za varstvo podatkov ali drugega uslužbenca upravljavca. Pooblaščenec za varstvo podatkov družbe cFos Software GmbH ali drugega zaposlenega nemudoma zagotovi, da se zahteva za izbris takoj izpolni.

   Kadar upravljavec javno objavi osebne podatke in je dolžan v skladu s členom 17 (1) izbrisati osebne podatke, upravljavec ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvedbe sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, da obvesti druge upravljavci, ki obdelujejo osebne podatke, za katere je posameznik, na katere se nanašajo osebni podatki, zahtevali izbris s strani upravljavcev kakršnih koli povezav do teh kopij ali kopiranje ali kopiranje, če obdelava ni potrebna. Pooblaščenec za varstvo podatkov družbe cFos Software GmbH ali drugega zaposlenega poskrbi za potrebne ukrepe v posameznih primerih.

  • e) Pravica do omejitve obdelave

   Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga odobri evropski zakonodajalec, da od upravljavca pridobi omejitev obdelave, kadar velja eno od naslednjega:

   • Natančnost osebnih podatkov izpodbija posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov.
   • Obdelava je nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe.
   • Upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
   • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je nasprotoval obdelavi v skladu s členom 21 (1) GDPR, dokler ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad tistimi, na katere se nanašajo osebni podatki.

   Če je eden od zgoraj omenjenih pogojev izpolnjen in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ki jih hrani družba cFos Software GmbH, se lahko kadar koli obrne na našega uradnika za varstvo podatkov ali drugega zaposlenega upravljavca. Pooblaščenec za varstvo podatkov družbe cFos Software GmbH ali drug zaposleni bo uredil omejitev obdelave.

  • f) Pravica do prenosljivosti podatkov

   Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga je odobril evropski zakonodajalec, do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in ki so bili posredovani upravljavcu, v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki. Ima pravico, da te podatke brez ovire pošlje drugemu upravljavcu od upravljavca, ki so mu bili posredovani osebni podatki, če obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) člena 6 (1) GDPR ali točke (a) člena 9 (2) GDPR ali na pogodbi v skladu s točko (b) člena 6 (1) GDPR, obdelava pa se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, dokler obdelava ni potrebna za izvajanje naloge, ki se opravlja v javnem interesu ali za izvajanje uradnih pooblastil, dodeljenih upravljavcu.

   Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 (1) GDPR pravico do osebnih podatkov neposredno od enega upravljavca do drugega, kadar je to tehnično izvedljivo in če tega ne stori. negativno vplivajo na pravice in svoboščine drugih.

   Za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov se lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar koli obrne na uradnika za varstvo podatkov, ki ga imenuje cFos Software GmbH ali drug zaposleni.

  • g) Pravica do ugovora

   Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki ga je odobril evropski zakonodajalec, kadar koli iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim stanjem, nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, ki zadevajo njega, in ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6 (1) GDPR. To velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb.

   cFos Software GmbH ne bo več obdeloval osebnih podatkov v primeru ugovora, razen če lahko dokažemo prepričljive utemeljene razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katere se nanašajo osebni podatki, ali za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravni zahtevki.

   Če cFos Software GmbH obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadar koli nasprotovati obdelavi osebnih podatkov, ki zadevajo njega, za takšno trženje. To velja za profiliranje, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje cFos Software GmbH v obdelavo za namene neposrednega trženja, cFos Software GmbH osebnih podatkov ne bo več obdeloval v te namene.

   Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da iz razlogov, povezanih s svojim posebnim položajem, ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki jih zadeva cFos Software GmbH, za znanstvene ali zgodovinske raziskave ali za statistične namene v skladu s členom 3. 89 (1) GDPR, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

   Za uveljavljanje pravice do ugovora lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, neposredno stopi v stik s pooblaščencem za varstvo podatkov družbe cFos Software GmbH ali drugim zaposlenim. Poleg tega, na katero se podatki je brezplačno v okviru uporabe storitev informacijske družbe, in ne glede na Direktivo 2002/58/ES, uporabiti svojo pravico do ugovora z avtomatskimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij.

  • h) Samodejno sprejemanje posameznih odločitev, vključno s profiliranjem

   Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da ga odobri evropski zakonodajalec, da zanj ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki povzroči pravne učinke nanj ali na podoben vpliv nanj, dokler odločba (1) ni potrebno za sklenitev ali izvrševanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov, ali (2) ni dovoljeno z zakonodajo Unije ali držav članic, ki je predmet upravljavca in ki prav tako določa določitev ustreznih ukrepov za varovanje pravic in svoboščin posameznika, na katere se nanašajo osebni podatki, in zakonitih interesov, ali (3) ne temelji na izrecnem soglasju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

   Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov, ali (2) temelji na izrecnem soglasju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, cFos Software GmbH izvede ustrezne ukrepe varovati pravice in svoboščine in legitimne interese posameznika, na katere se nanašajo osebni podatki, vsaj pravico do človekovega posredovanja upravljavca, da izrazi svoje stališče in izpodbija odločitev.

   Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravice do samodejnega posameznega odločanja, se lahko kadar koli neposredno obrne na našega pooblaščenca za varstvo podatkov družbe cFos Software GmbH ali drugega zaposlenega v upravljavcu.

  • i) Pravica do umika soglasja za varstvo podatkov

   Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da mu evropski zakonodajalec kadar koli umakne soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov.

   Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljaviti pravico do umika privolitve, se lahko kadar koli neposredno obrne na našega pooblaščenca za varstvo podatkov družbe cFos Software GmbH ali drugega zaposlenega v upravljavcu.

 11. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Facebooka

  Krmilnik je na tej spletni strani integriral komponente podjetja Facebook. Facebook je socialno omrežje.

  Socialno omrežje je prostor za družabna srečanja na internetu, spletna skupnost, ki uporabnikom običajno omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. Socialno omrežje lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali internetni skupnosti omogoči posredovanje osebnih ali poslovnih informacij. Facebook uporabnikom družbenih omrežij omogoča, da vključijo ustvarjanje zasebnih profilov, naložijo fotografije in omrežijo prek prošenj prijateljev.

  Družba, ki deluje v podjetju Facebook, je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Združene države Amerike. Če oseba živi zunaj ZDA ali Kanade, je nadzornik družbe Facebook Ireland Ltd., Trg Grand Canal 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

  Z vsakim klicem na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja upravljavec in v katero je integrirana Facebook komponenta (Facebook vtičniki), je spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki samodejno pozvan, da prek Facebook komponente prenesete prikaz ustrezne Facebook komponente. Pregled vseh Facebook vtičnikov je na voljo pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Med potekom tega tehničnega postopka se Facebook seznani s tem, katero posamezno podstrani je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, istočasno prijavljen na Facebooku, Facebook z vsakim klicem na našo spletno stran zazna posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki - in za celotno trajanje njihovega bivanja na naši spletni strani - katera posebna podstrani našega interneta stran je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Te informacije se zbirajo prek Facebook komponente in so povezane z ustreznim Facebook računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne enega od Facebookovih gumbov, integriranih v našo spletno stran, npr. Gumb »Všeč mi je« ali če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, predloži komentar, se Facebook te podatke ujema z osebnim Facebook uporabnikovim računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki osebni podatki.

  Facebook preko Facebook komponente vedno dobi informacije o obisku našega spletnega mesta s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, istočasno prijavi na Facebook v času klica na našo spletno stran. Do tega pride ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne Facebook komponento ali ne. Če takšen prenos informacij na Facebook za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni zaželen, lahko to prepreči tako, da se odjavi s svojega Facebook računa, preden se opravi vpoklic na našo spletno stran.

  Smernica za varstvo podatkov, ki jo je objavil Facebook in je na voljo na naslovu https://facebook.com/o/zasebnost/, vsebuje informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov s strani Facebooka. Poleg tega je tam pojasnjeno, katere možnosti nastavitve ponuja Facebook za zaščito zasebnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega so na voljo različne možnosti konfiguracije, ki omogočajo izločanje prenosa podatkov na Facebook, npr. Facebook blokator ponudnika Webgraph, ki ga je mogoče dobiti na spletnem naslovu http://webgraph.com/resource/facebookblocker/. Te aplikacije lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporablja za odpravo prenosa podatkov na Facebook.

 12. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Google AdSense

  Na tem spletnem mestu je upravljavec integriral Google AdSense. Google AdSense je spletna storitev, ki omogoča umeščanje oglaševanja na spletna mesta drugih proizvajalcev. Google AdSense temelji na algoritmu, ki izbere oglase, ki se prikazujejo na spletnih mestih tretjih oseb, da se ujemajo z vsebino zadevnega spletnega mesta. Google AdSense omogoča ciljno usmerjanje uporabnika interneta na podlagi zanimanja, ki se izvaja s pomočjo ustvarjanja posameznih uporabniških profilov.

  Operativno podjetje Googlove komponente AdSense je Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Združene države Amerike.

  Namen Googlove komponente AdSense je povezovanje oglasov na našem spletnem mestu. Zaradi načina, na katerega se prikliče Google AdSense, na naše spletno mesto ne postavlja piškotkov. Opredelitev piškotkov je razložena zgoraj. Z vsakim klicem na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja upravljavec in v katero je vgrajena komponenta Google AdSense, bo internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno posredoval podatke prek Komponenta Google AdSense za spletno oglaševanje in poravnavo provizij podjetju Alphabet Inc. Med tem tehničnim postopkom podjetje Alphabet Inc. pridobi znanje o osebnih podatkih, kot je IP naslov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki služi Alphabet Inc, med drugim, da razume izvor obiskovalcev in klikov ter nato ustvari poravnave provizij.

  Poleg tega Google AdSense uporablja tudi tako imenovane slikovne pike. Slikovni pik je miniaturna grafika, ki je vdelana v spletne strani, da omogoči beleženje datotek dnevnika in analizo datotek dnevnika, s pomočjo katerih se lahko izvede statistična analiza. Na podlagi vgrajenih slikovnih pik lahko Alphabet Inc. ugotovi, ali in kdaj je spletno mesto odprl posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, in na katere povezave je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kliknil. Slikovne pike med drugim služijo za analizo pretoka obiskovalcev na spletnem mestu.

  Osebni podatki in podatki, ki vključujejo tudi naslov IP in so potrebni za zbiranje in obračunavanje prikazanih oglasov, se prek Googla AdSense posredujejo podjetju Alphabet Inc. v Združenih državah Amerike. Ti osebni podatki bodo shranjeni in obdelani v Združenih državah Amerike. Alphabet Inc. lahko zbrane osebne podatke prek tega tehničnega postopka razkrije tretjim osebam.

  Google AdSense je dodatno razložen na naslednji povezavi https://www.google.com/intl/sl/adsense/start/.

 13. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)

  Na tem spletnem mestu je krmilnik integriral komponento Google Analytics (s funkcijo anonimizatorja). Google Analytics je storitev spletne analitike. Spletna analitika je zbiranje, zbiranje in analiza podatkov o obnašanju obiskovalcev spletnih strani. Služba za spletno analizo med drugim zbira podatke o spletnem mestu, s katerega je prišla oseba (tako imenovani napotitvalec), katere podstrani so bile obiskane ali kako pogosto in v kakšnem obdobju si je bila podstran prikazana. Spletna analitika se uporablja predvsem za optimizacijo spletnega mesta in za izvedbo analize stroškov in koristi internetnega oglaševanja.

  Upravljavec komponente Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Združene države Amerike.

  Za spletno analitiko prek Google Analytics krmilnik uporablja aplikacijo "_gat. _AnonymizeIp". S pomočjo te aplikacije Google IP-naslov internetne povezave posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, skrajša in anonimizira pri dostopu do naših spletnih strani iz države članice Evropske unije ali druge države pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

  Namen komponente Google Analytics je analizirati promet na našem spletnem mestu. Google uporablja zbrane podatke in informacije, med drugim za oceno uporabe našega spletnega mesta in za zagotavljanje spletnih poročil, ki prikazujejo dejavnosti na naših spletnih mestih, in za zagotavljanje drugih storitev v zvezi z uporabo naše spletne strani za nas.

  Zaradi načina, na katerega se prikliče Google Analytics, na naše spletno mesto ne postavlja piškotkov. Opredelitev piškotkov je razložena zgoraj. Z vsakim klicem na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja upravljavec in v katero je vgrajena komponenta Google Analytics, bo internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno posredoval podatke prek Komponenta Google Analytics za spletno oglaševanje in poravnavo provizij Googlu. Med tem tehničnim postopkom podjetje Google pridobi znanje o osebnih podatkih, kot je IP naslov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki med drugim služi Googlu, da razume izvor obiskovalcev in klikov ter nato ustvari poravnave provizij.

  Poleg tega lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje zbiranju podatkov, ki jih ustvari Google Analytics, kar je povezano z uporabo tega spletnega mesta, pa tudi obdelavo teh podatkov s strani Googla in možnostjo, da prepreči kakršno koli takšno . V ta namen mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prenesti dodatek brskalnika pod povezavo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout in ga namestiti. Ta dodatek za brskalnik sporoča Google Analytics prek JavaScript, da se podatki in informacije o obiskih spletnih strani ne smejo posredovati v Google Analytics. Namestitev dodatkov brskalnika Google šteje kot ugovor. Če sistem informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kasneje izbriše, oblikuje ali na novo namesti, mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, znova namestiti dodatke brskalnika, da onemogoči Google Analytics. Če je dodatek brskalnika odstranil posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali katera koli druga oseba, ki se lahko pripiše njihovemu področju pristojnosti, ali je onemogočen, je možno izvesti ponovno namestitev ali ponovno aktiviranje dodatkov brskalnika.

  Nadaljnje informacije in ustrezne Googlove določbe o varstvu podatkov so na voljo pod https://www.google.com/intl/sl/politike/zasebnost/ in pod http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics je dodatno razložen s to povezavo https://www.google.com/analytics/.

 14. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi storitve Google+

  Na tem spletnem mestu je krmilnik vključil gumb Google+ kot komponento. Google+ je tako imenovano socialno omrežje. Socialno omrežje je družabno srečanje na internetu, spletna skupnost, ki uporabnikom običajno omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. Socialno omrežje lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali internetni skupnosti omogoči posredovanje osebnih ali poslovnih informacij. Google+ uporabnikom družbenega omrežja omogoča, da vključujejo ustvarjanje zasebnih profilov, nalaganje fotografij in omrežje prek prošenj prijateljev.

  Operativno podjetje Google+ je Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDRUŽENE DRŽAVE.

  Z vsakim klicem na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja upravljavec in na katero je vgrajen gumb Google+, internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno prenese zaslon ustreznega Googlov gumb Google prek ustrezne komponente gumba Google+. Med tem tehničnim postopkom se Google seznani s tem, katero posamezno podstrani je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Podrobnejše informacije o storitvi Google+ so na voljo na naslovu https://developers.google.com/+/.

  Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, istočasno prijavljen v Google+, Google z vsakim klicem na naše spletno mesto zazna posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in za celotno trajanje njegovega bivanja na našem spletnem mestu, katere posamezne podstrani naše strani Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je obiskal spletno stran. Te informacije se zbirajo prek gumba Google+ in Google se temu ujema z ustreznim računom za Google+, ki je povezan s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne gumb Google+, ki je integriran na našem spletnem mestu in tako poda priporočilo za Google+ 1, potem Google te podatke dodeli osebnemu uporabniškemu računu Google+ osebe, na katero se nanašajo osebni podatki, in shrani osebne podatke. Google shranjuje priporočilo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki v storitvi Google+ 1, s čimer je javno dostopen v skladu s pogoji, ki jih v zvezi s tem sprejme posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Nato se priporočilo za Google+ 1, ki ga posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, poda na tem spletnem mestu skupaj z drugimi osebnimi podatki, na primer ime računa v Googlu +, ki ga uporablja posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, in shranjena fotografija, shrani in obdela v drugih Googlovih storitvah, kot je iskalnik rezultate Googlovega iskalnika, Google račun posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali na drugih mestih, npr. na spletnih straneh ali v zvezi z oglasi. Google lahko obisk tega spletnega mesta poveže tudi z drugimi osebnimi podatki, shranjenimi v Googlu. Google te osebne podatke nadalje beleži z namenom izboljšanja ali optimizacije različnih Googlovih storitev.

  Google prek gumba Google+ prejme podatke, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal naše spletno mesto, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ob klicu na naše spletno mesto prijavljen v Google+. Do tega pride, ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne ali ne klikne gumba Google+.

  Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne želi posredovati osebnih podatkov Googlu, lahko prepreči tak prenos tako, da se odjavi iz svojega računa Google+, preden pokliče naše spletno mesto.

  Nadaljnje informacije in Googlove določbe o varstvu podatkov so na voljo pod https://www.google.com/intl/sl/politike/zasebnost/. Več o Googlovem gumbu Google+ 1 lahko dobite v https://developers.google.com/+/web/gumbi-pravilniku.

 15. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Instagrama

  Na tej spletni strani ima krmilnik vgrajene komponente storitve Instagram. Instagram je storitev, ki je morda kvalificirana kot avdiovizualna platforma, ki uporabnikom omogoča skupno rabo fotografij in videoposnetkov ter razširjanje takšnih podatkov v drugih družbenih omrežjih.

  Družba, ki jo ponuja Instagram, je Instagram LLC, 1 Hacker Way, stavba 14 prvega nadstropja, Menlo Park, Kalifornija, ZDRUŽENE DRŽAVE.

  Z vsakim klicem na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja upravljavec in na katero je vgrajena komponenta Instagrama (gumb Insta), se internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno pozove na prenos zaslona ustrezne komponente Instagrama Instagram. Med tem tehničnim postopkom se Instagram zaveda, kakšno podstrani našega spletnega mesta je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, istočasno prijavljen na Instagramu, Instagram z vsakim klicem na našo spletno stran odkrije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in za celotno obdobje njihovega bivanja na našem spletnem mestu - katera posebna podstrani našega interneta stran je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Te informacije se zbirajo prek komponente Instagram in so povezane z ustreznim Instagram računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne katerega od Instagram gumbov, integriranega na našem spletnem mestu, potem Instagram te podatke ujema z osebnim Instagram uporabnikovim računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in shrani osebne podatke.

  Instagram preko Instagram komponente prejema informacije, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal našo spletno stran pod pogojem, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času klica na našo spletno stran prijavljen na Instagramu. To se zgodi ne glede na to, ali oseba klikne gumb Instagram ali ne. Če tak prenos podatkov na Instagram za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni zaželen, lahko to prepreči tako, da se odjavi s svojega računa na Instagramu, preden se opravi klic na našo spletno stran.

  Nadaljnje informacije in veljavne določbe o varstvu podatkov Instagrama lahko najdete pod https://help.instagram.com/155833707900388 in https://www.instagram.com/o/pravni/zasebnost/.

 16. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Twitterja

  Na tej spletni strani ima krmilnik integrirane komponente Twitterja. Twitter je večjezična, javno dostopna storitev mikroblogov, na kateri lahko uporabniki objavljajo in širijo tako imenovane „tvite“, npr. Kratka sporočila, ki so omejena na 140 znakov. Ta kratka sporočila so na voljo vsem, tudi tistim, ki niso prijavljeni na Twitter. Tvitovi so prikazani tudi tako imenovanim spremljevalcem posameznega uporabnika. Spremljevalci so drugi uporabniki Twitterja, ki spremljajo tvitove uporabnika. Poleg tega lahko Twitter nagovarjate široko občinstvo prek hashtagov, povezav ali retweetov.

  Družba, ki deluje na Twitterju, je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDRUŽENE DRŽAVE.

  Z vsakim klicem na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja upravljavec in na katero je integrirana Twitter komponenta (gumb Twitter), se internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno pozove da prenesete prikaz ustrezne komponente Twitterja. Nadaljnje informacije o gumbih Twitter so na voljo pod https://about.twitter.com/de/resource/gumbi. Med tem tehničnim postopkom Twitter pridobi znanje o tem, kakšno podstrani našega spletnega mesta je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Namen integracije komponente Twitter je ponovna oddaja vsebine tega spletnega mesta, da bi lahko naši uporabniki predstavili to spletno stran v digitalni svet in povečali število obiskovalcev.

  Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, istočasno prijavljen na Twitterju, Twitter z vsakim klicem na našo spletno stran odkrije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in za celoten čas njihovega bivanja na našem spletnem mestu, katera posebna podstran naše internetne strani je bila ki jih obiskuje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Te informacije se zbirajo prek komponente Twitter in so povezane z ustreznim računom Twitter posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na enega od gumbov Twitterja, integriranega na našem spletnem mestu, potem Twitter te podatke dodeli osebnemu uporabniškemu računu Twitterja osebe, na katero se nanašajo osebni podatki, in shrani osebne podatke.

  Twitter prejema informacije prek komponente Twitter, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal našo spletno stran, pod pogojem, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prijavljen na Twitterju v času klica na naše spletno mesto. To se zgodi ne glede na to, ali oseba klikne na Twitter komponento ali ne. Če takšen prenos informacij na Twitterju za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni zaželen, lahko to prepreči tako, da se odjavi s svojega Twitter računa, preden se opravi klic na naše spletno mesto.

  Do veljavnih določb o varstvu podatkov Twitterja lahko dostopate pod https://twitter.com/privacy? Lang = en.

 17. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi YouTuba

  Krmilnik je na tej spletni strani integriral komponente YouTube. YouTube je internetni video portal, ki video izdajateljem omogoča brezplačno nastavljanje video posnetkov in drugih uporabnikov, ki omogoča tudi brezplačen ogled, pregledovanje in komentiranje le-teh. YouTube vam omogoča objavo vseh vrst videov, tako da lahko dostopate do celotnih filmov in televizijskih oddaj, pa tudi do glasbenih video posnetkov, napovednikov in videov, ki jih uporabniki ustvarijo prek internetnega portala.

  Podjetje YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDRUŽENE DRŽAVE. YouTube, LLC je hčerinsko podjetje Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDRUŽENE DRŽAVE.

  Z vsakim klicem na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja upravljavec in na katero je integrirana YouTube komponenta (YouTube video), se samodejno pozove internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki za prenos prikaza ustrezne komponente YouTube. Nadaljnje informacije o YouTubu so na voljo pod https://www.youtube.com/yt/about/sl/. Med tem tehničnim postopkom sta YouTube in Google pridobila znanje o tem, katero podstrani našega spletnega mesta je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prijavljen na YouTubu, YouTube z vsakim klicem na podstran, ki vsebuje YouTube videoposnetek, prepozna posamezno podstran strani našega spletnega mesta. Te podatke zbirata YouTube in Google ter jih dodeli ustreznim računom YouTube posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  YouTube in Google bodo prejemali informacije prek komponente YouTube, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal naše spletno mesto, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času klica na naše spletno mesto prijavljen na YouTubu; to se zgodi ne glede na to, ali oseba klikne YouTube video ali ne. Če tak prenos teh informacij na YouTube in Google za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni zaželen, je njegovo preprečevanje mogoče preprečiti, če se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odjavi iz svojega lastnega računa za YouTube pred klicem na naše spletno mesto.

  YouTubove določbe o varstvu podatkov, ki so na voljo na naslovu https://www.google.com/intl/sl/politike/zasebnost/, zagotavljajo informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov s strani YouTube in Google.

 18. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi DoubleClick-a

  Krmilnik je na tej spletni strani integriral Googlove komponente DoubleClick. DoubleClick je Googlova blagovna znamka, pod katero se oglaševalskim agencijam in založnikom tržijo predvsem posebne rešitve spletnega trženja.

  Podjetje DoubleClick, ki ga vodi Google, je Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDRUŽENE DRŽAVE.

  Google DoubleClick posreduje podatke strežniku DoubleClick z vsakim vtisom, kliki ali drugo dejavnostjo. Vsak od teh prenosov podatkov sproži zahtevo za piškotek v brskalnik posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če brskalnik sprejme to zahtevo, DoubleClick uporabi piškotek v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Opredelitev piškotkov je razložena zgoraj. Namen piškotka je optimizacija in prikaz oglaševanja. Piškotek se med drugim uporablja za prikazovanje in postavljanje oglasov, primernih za uporabnike, ter za ustvarjanje ali izboljšanje poročil o oglaševalskih akcijah. Poleg tega piškotek prepreči večkratno prikazovanje istega oglasa.

  DoubleClick uporablja ID piškotka, ki je potreben za izvedbo tehničnega postopka. Na primer, ID piškotka je potreben za prikaz oglasa v brskalniku. DoubleClick lahko s piškotkom ID uporabi tudi za beleženje, kateri oglasi so že prikazani v brskalniku, da se izognejo podvajanjem. DoubleClick omogoča tudi sledenje konverzijam prek ID-ja piškotka. Na primer, pretvorbe so zajete, ko je uporabniku že bil prikazan oglaševalski oglas DoubleClick, nato pa na istem spletnem brskalniku kupi na spletnem mestu oglaševalca.

  Piškotek DoubleClick ne vsebuje nobenih osebnih podatkov. Piškotek DoubleClick lahko vsebuje dodatne ID-je oglaševalskih akcij. ID oglaševalske akcije se uporablja za prepoznavanje oglaševalskih akcij, s katerimi je uporabnik že bil v stiku.

  Z vsakim klicem na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja regulator in na katero je integrirana komponenta DoubleClick, internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno pozove zadevno komponento DoubleClick pošiljati podatke za namene spletnega oglaševanja in zaračunavanja provizij Googlu. Med tem tehničnim postopkom Google pridobi znanje o vseh podatkih, ki jih Google lahko uporabi za izdelavo izračunov provizij. Google lahko med drugim razume, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kliknil določene povezave na našem spletnem mestu.

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov prek našega spletnega mesta s pomočjo ustrezne prilagoditve uporabljenega spletnega brskalnika in s tem trajno zavrne nastavitev piškotkov. Takšna prilagoditev uporabljenemu internetnemu brskalniku bi Googlu preprečila tudi nastavitev piškotka v sistem informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega lahko piškotke, ki jih Google že uporablja, kadar koli izbrišete prek spletnega brskalnika ali drugih programov.

  Nadaljnje informacije in ustrezne določbe o varstvu podatkov DoubleClick lahko pridobijo v programu DoubleClick pri Googlu https://www.google.com/intl/sl/politike/.

 19. Pravna podlaga za obdelavo

  Art. 6(1) lit. a GDPR služi kot pravna podlaga za postopke obdelave, za katere pridobimo soglasje za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot je to na primer, kadar so postopki obdelave potrebni za dobavo blaga ali za opravljanje katere koli druge storitve, je obdelava na podlagi Article 6(1) lit. b GDPR.

  Enako velja za takšne postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primeru poizvedb o naših izdelkih ali storitvah. Ali je za naše podjetje zakonska obveznost, po kateri se zahteva obdelava osebnih podatkov, na primer za izpolnitev davčnih obveznosti, obdelava temelji na Art. 6(1) lit. c GDPR.

  V redkih primerih je obdelava osebnih podatkov morda potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Tako bi bilo na primer, če bi se obiskovalec v našem podjetju poškodoval in bi njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge vitalne podatke morali posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. Potem bi obdelava temeljila na Art. 6(1) lit. d GDPR.

  Končno lahko postopki obdelave temeljijo na Article 6(1) lit. f GDPR. Ta pravna podlaga se uporablja za postopke obdelave, ki niso zajeti v nobenem od zgoraj omenjenih pravnih razlogov, če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, ki jih zasleduje naše podjetje ali tretja oseba, razen če takšni interesi prevladajo nad interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahteva varstvo osebnih podatkov. Takšni postopki obdelave so še posebej dovoljeni, ker jih je izrecno omenil evropski zakonodajalec. Menil je, da se lahko domneva upravičen interes, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odjemalec upravljavca (uvodna izjava 47, kazen 2 GDPR).

 20. Upravičeni interesi, ki jih zasleduje upravljavec ali tretja oseba

  Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na Article 6(1) lit. f GDPR naš legitimni interes, da poslujemo v dobrobit vseh zaposlenih in delničarjev.

 21. Obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni

  Merila, ki se uporabljajo za določitev obdobja hrambe osebnih podatkov, so zadevna zakonsko določena roka hrambe. Po preteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, dokler niso več potrebni za izpolnitev pogodbe ali za začetek pogodbe.

 22. zagotavljanje osebnih podatkov kot zakonska ali pogodbena zahteva; Zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe; Obveznost posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da posreduje osebne podatke; možne posledice, če takšni podatki niso bili predloženi

  Pojasnjujemo, da je posredovanje osebnih podatkov delno zahtevano z zakonom (npr. Davčni predpisi) ali pa lahko izhajajo tudi iz pogodbenih določb (npr. Podatkov o pogodbenem partnerju). Včasih je morda treba skleniti pogodbo, da nam posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke, ki jih moramo naknadno obdelati. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nam je na primer dolžan posredovati osebne podatke, ko naše podjetje z njim podpiše pogodbo. Neupoštevanje osebnih podatkov bi imelo za posledico, da pogodbe z osebo, na katero se nanašajo osebni podatki, ni bilo mogoče skleniti.

  Preden osebne podatke zagotovi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se mora obrniti na našega uradnika za varstvo podatkov. Naš pooblaščenec za varstvo podatkov razjasni posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali je posredovanje osebnih podatkov potrebno po zakonu ali pogodbi ali je potrebno za sklenitev pogodbe, ali obstaja obveznost posredovanja osebnih podatkov in posledice neuvedbe osebne podatke.

 23. Obstoj avtomatiziranega odločanja

  Kot odgovorno podjetje ne uporabljamo samodejnega odločanja ali profiliranja.

  To politiko zasebnosti je ustvaril generator zasebnosti zunanjega uradnika za varstvo podatkov pri DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, ki je bil razvit v sodelovanju z WILDE BEUGER SOLMECKE | Pravniki in prodajalec strojne opreme RC GmbH.

cFos stran za stike s programsko opremo.