cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Arcadyan VGV7519


Arcadyan VGV7519 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.2.254 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin/1234 hoặc kpn/kpn-adsl)Arcadyan VGV7519 Steps 2-4

2 Nhấp vào "DATA" trong menu chính ở trên cùng

3 Nhấp vào "NAT" và "Port Mapping" trong menu bên trái

4 Nhấp vào biểu tượng nhỏ dưới tiêu đề "Configure" trong bảngArcadyan VGV7519 Steps 5-6

5 Trong "LAN IP", nhập LAN IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy. Trong Protocol Type chọn TCP & UDP. Sử dụng giá trị 80 cho cả LAN PortPublic Port

6 Nhấp vào hộp kiểm "Enable" và sau đó biểu tượng nhỏ bên dưới tiêu đề "Định Configure" trong bảng để lưu cài đặt của bạnArcadyan VGV7519 Step 7

7 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến của bạn bằng cách nhấp vào "Logout" trong menu chính ở trên cùngChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Arcadyan VGV7519Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Arcadyan VGV7519