cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Binatone DT910W


Binatone DT910W Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1)Binatone DT910W Step 2

2 Nhập tên người dùng và mật khẩu (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng mặc định: admin/password: password)Binatone DT910W Step 3

3 Nhấp vào tab "Advanced"Binatone DT910W Steps 4-7

4 Nhấp vào "NAT" ở bên trái

5 Sau đó nhấp vào "Virtual Servers"

6 Nhập Tên dịch vụ mong muốn của người dùng, Cổng LAN/LAN cần được chuyển tiếp, IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "LAN IP Address"

7 Nhấp vào nút "Apply Changes"Chuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!