cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Netgear R7000 Nighthawk


Netgear R7000 Nighthawk Step 1

1 Hướng dẫn sau đây dành cho phần sụn chính thức mới nhất (V1.0.9.18_1.2.27)Netgear R7000 Nighthawk Step 2

2 Nhấp vào nút " Advanced "Netgear R7000 Nighthawk Steps 3-4

3 Nhấp vào nút " Advanced Setup "

4 Nhấp vào nút " Port Forwarding / Port Triggering "Netgear R7000 Nighthawk Steps 5-8

5 Đảm bảo " Port Forwarding " được chọn

6 Chọn " HTTP " làm Tên dịch vụ

7 Nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường Địa chỉ IP

8 Nhấp vào nút " Add "Netgear R7000 Nighthawk Steps 9-10

9 Bạn sẽ thấy quy tắc bạn đã thêm

10 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến của bạn bằng cách nhấp vào "Đăng xuất"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Netgear R7000 NighthawkHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Netgear R7000 Nighthawk