cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFosSpeed bằng cách giúp chúng tôi dịch. Một số văn bản được tạo ra bởi dịch máy. Giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào đây để bắt đầu chế độ dịch.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho O2 Homebox 6641 (Homebox II)


O2 Homebox 6641 (Homebox II) Step 1

1 Đăng nhập vào Hombox của bạn bằng mật khẩu của bạnO2 Homebox 6641 (Homebox II) Steps 2-4

2 Chọn "Home Network" từ menu bên trái

3 Nhấp vào "Port Forwarding"

4 Nhấp vào nút "New"O2 Homebox 6641 (Homebox II) Steps 5-7

5 Chọn dịch vụ "HTTP"

6 Nhập địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy

7 Nhấp vào nút "Save"O2 Homebox 6641 (Homebox II) Steps 8-9

8 Chọn "Enable Port Forwarding"

9 Nhấp vào nút "Save"Chuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho O2 Homebox 6641 (Homebox II)Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho O2 Homebox 6641 (Homebox II)