cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Cách mạng trạm Vodafone


Vodafone Station Revolution Step 1

1 Đăng nhập vào cuộc cách mạng trạm Vodafone bằng tên người dùng và mật khẩu của bạnVodafone Station Revolution Step 2

2 Nhấp vào "Avanzate"Vodafone Station Revolution Step 3

3 Nhấp vào "Port Forwarding"Vodafone Station Revolution Steps 4-6

4 Chọn "HTTP" từ danh sách

5 Chọn địa chỉ IP cục bộ của máy tính cFos Personal Net đang chạy

6 Bấm vào "Ok"Chuyển tiếp cổng hiện được định cấu hình cho máy tính của bạn và bạn có thể đăng xuất khỏi Cách mạng trạm Vodafone của mình

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Cách mạng trạm VodafoneHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Cách mạng trạm Vodafone