cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cám ơn tất cả những khách hàng đã mua bản quyền của cFos, cFosSpeed, và/hoặc cFosBC. Bạn đã đóng góp vào tương lai phát triển phần mềm của chúng tôi!

Chỉ có bản quyền chính thức mới đảm bảo tốc độ lưu lượng tối đa và thời gian trễ tối thiểu!

Chỉ có bản nguyên gốc do chúng tôi cung cấp mới có đầy đủ tính năng có trong các sản phẩm của cFos. Chúng tôi luôn tải và kiểm tra các sản phẩm của chúng tôi bị bẻ khóa bất hợp pháp trên mạng. Những phiên bản đó chỉ là đống tập tin được sao chép hấp tấp với chất lượng đáng nghi ngờ.

Do đó, trong khi chất lượng thì không rõ ràng, mà sớm muộn các phiên bản bất hợp pháp đó sẽ dừng hoạt động.

Nên nếu bạn chưa sở hữu bản quyền chính thức của cFos, cFosSpeed, hoặc cFosBC, xin hãy để bản thân bạn tận hưởng những tính năng tối ưu hóa và đừng quên đặt mua bản quyền của bạn tại:

https://www.cfos.de/en/order/order.htm


Chúng tôi nhận thấy rằng không ai gây tổn hại tài chính cho chúng tôi nặng nề hơn những người tung bản quyền cá nhân lên mạng.