cFosSpeed اکنون در دستان جدیدی است. Atlas Tech Solutions اکنون نسخه‌های جدید آن را مالک، توسعه داده و می‌فروشد
جدید! توسط سازندگان cFosSpeed: cFos EVSE
ویدئوهای یوتیوبلیست تمام ویدیوهای YouTube توسط نرم افزار cFos