cFosSpeedJest oficjalnym akceleratorem internetowym dla produktów gammingowych ASUS, GIGABYTE, ASRock oraz MSI.
Nowość! Stworzony przez twórców cFosSpeed: cFos EVSE

Aby uzyskać bezpłatną licencję (cFosSpeed), pomóż nam z 10 lub więcej tłumaczeniami.
Niektóre teksty są generowane przez tłumaczenie maszynowe. Pomóż nam ulepszyć te teksty. Kliknij przycisk, aby uruchomić tryb zmiany.

Różne funkcje

cFos PNet może raz dziennie uruchamiać skrypt konserwacyjny. Możesz skonfigurować nazwę skryptu za pomocą klucza daily_maintenance= <link skryptu> i czas kiedy ma być uruchomiony maintenance_time=gg:mm:ss w sekcji [param] pliku GLOBAL.INI. <link skryptu> jest lokacją skryptu zaczynającą się od / dla katalogu publicznego.

cFos PNet używa API Windows HTTP Server. Pozwala to kilku aplikacjom nasłuchiwać na domyślnym porcie HTTP 80. API HTTP Server współdzieli ten port z innymi aplikacjami korzystającymi z API HTTP Server.

Aby zdecydować która aplikacja otrzyma żądanie HTTP, API HTTP Server musi znać zasadę dopasowania adresów URL dla każdej aplikacji. Ta zasada jest konfigurowana przez host_name= <klucz> w sekcji [param] pliku GLOBAL.INI. Domyślnie jest +, tzn. pasują wszystkie URL. Zobacz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa364698(v=vs.85).aspx aby dowiedzieć się jak ograniczyć dopasowanie URL aby móc współdziałać z innymi aplikacjami. Niestety na chwilę obecną Skype używa portu 80 na wyłączność. Aby cFos PNet działał na porcie 80 musisz wyłączyć użycue portu 80 i 443 w Skype zaawansowane, ustawienia połączenia.

cFos PNet / API Serwera HTTP wspiera również SSL. Aby używać SSL musisz zarejestrować certyfikat SSL. Certyfikat powinien być zarejestrowany w jednej z agencji certyfikujących SSL. W innym wypadku użytkownicy przeglądarek nie będą mogli zweryfikować czy tożsamość serwera nie jest spreparowana.

Tu przedstawione są kroki jak stworzyć i zarejestrować swój (niepodpisany) certyfikat standardowymi metodami w Windows methods:
1. uruchom makecert -r -sr LocalMachine -ss MY -a sha1 -n "CN=spaceship.dyndns.org" -sky exchange -pe -eku 1.3.6.1.5.5.7.3.1
2. aby dostać thumbprint certyfikatu:
> mmc
> plik -> dodaj/usuń snap-in -> certyfikaty -> konto komputera -> komputer lokalny, potem: "Pokaż prywatne certyfikaty" i wyświetl thumbprint pod danymi certyfikatu. Użyj thumbprint'u bez spacji jako certhash fdo następującej komandy netsh (użyj httpcfg zamiast netsh na systemach przed Vista):
3. netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:443 certhash=46aab740254a12c9146142067f5cf69e583154ad appid={a227f2f9-d103-4e0f-92a4-7086c8ab35ac}

Aby użyć istniejącego certyfikatu SSL, musisz upewnić się, że jest on zgodny z wersją Windows. Na przykład, jeśli masz certyfikat z systemu uniksowego, może to być plik .PEM. Pobierz openssl i użyj następującego polecenia, aby go przekonwertować:

copy ca1.cer+ca2.cer+mycert.cer all.cer
openssl pkcs12 -export -out wwwcfosde.pfx -inkey cfos-private.key.pem -in all.cer

gdzie mycert.cer jest twoim certyfikatem, a ca1.cer i ca2.cer (i ca3.cer itp.) to 2 certyfikaty pośredniego urzędu certyfikacji wymagane dla łańcucha zaufania.
mycert.cer musi być w formacie x.509. W razie potrzeby możesz użyć openssl do przekonwertowania go do formatu x.509. Wyjściowy mycert.pfx ma format pkcs#12, który system Windows może odczytać.

  • Teraz uruchom MMC, plik -> dodaj/usuń przystawkę -> certyfikaty -> konto komputera -> komputer lokalny, a następnie: „wyświetl certyfikaty osobiste” i wyświetl certyfikaty. Kliknij prawym przyciskiem myszy -> wszystkie zadania -> importuj i importuj mycert.pfx.
  • Musisz także zaimportować certyfikaty do „Pośrednich urzędów certyfikacji -> Certyfikaty”. W przeciwnym razie serwer nie przekaże łańcucha zaufania, patrz http://support.microsoft.com/kb/954755
  • Wyświetl odcisk palca zaimportowanego certyfikatu i wprowadź następujące polecenie:

    netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:443 certhash= <certhash> appid={a227f2f9-d103-4e0f-92a4-7086c8ab35ac}.

    Jako <certhash> musisz użyć <certhash> palca bez spacji.

W przypadku IPv6 parametr ipport polecenia netsh musi wynosić: ipport=[::]:443.

Aby skasować certyfikat z portu SSL, wykonaj
> netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:443
> netsh http show sslcert
Jeśli musisz zmodyfikować swoje certyfikaty, musisz usunąć stare certyfikaty za pomocą polecenia:
> netsh http delete
i dodać zmodyfikowane certyfikaty za używając komendy:
> netsh http add ...

Dokumentacja cFos Personal Net