cFosSpeed je uradni internetni pospeševalnik igralnih izdelkov ASUS, GIGABYTE, ASRock in MSI
Novo! Izdelovalci cFosSpeed: cFos EVSE

Pridobite brezplačno licenco (cFosSpeed) za pomoč pri 10 ali več revizijah.
Nekatera besedila nastanejo s strojnim prevodom. Pomagajte nam jih izboljšati. Kliknite gumb, da zaženete način revizije.

Kako v 5 korakih sinhronizirati koledar CalDAV ali AddressD CardDAV z Outlookom

1. V prikazu koledarja z desno miškino tipko kliknite koledar in nato kliknite " Enable CalDAV Sync"/ " Config CalDAV Sync" oz.
v prikazu stika z desno miškino tipko kliknite mapo s stiki in nato kliknite " Enable CardDAV Sync"/" Config CardDAV Sync"

Step 1

2. Vnesite URL CalDAV, uporabniško ime in geslo koledarskega strežnika ali
CardDAV URL, uporabniško ime in geslo naslovnega strežnika

Step 2

Izberite vrsto strežnika CalDAV/CardDAV

google logo
Sinhronizacija koledarja s CalDAV
Folder URL:h ttps://www.google.com/calendar/dav/ your_google_calendar_id /events
(npr. https://www.google.com/calendar/dav/user1234@gmail.com/events)

your_google_calendar_id za vaš glavni koledar je vaš Google e-poštni naslov. Toda za vse druge koledarje ima ID koledarja obliko [long_string] @group.calendar.google.com.
ID koledarja lahko dobite na spletnem mestu Calendar.google.com, tako da kliknete puščico »navzdol« poleg koledarja in izberete »Nastavitve koledarja«.
User name:Vaše uporabniško ime za Google
Password:Vaše geslo za Google
Sinhronizacija imenika s CardDAV
Folder URL:https://www.googleapis.com/carddav/v1/principals/ your_google_username /lists/default/
(npr. https://www.googleapis.com/carddav/v1/principals/user1234@gmail.com/lists/default/)
User name:Vaše uporabniško ime za Google
Password:Vaše geslo za Google

Sinhronizacija opravil z Google Koledarjem: Google Koledar ne podpira CalDAV za naloge in poleg tega (z uporabo API-ja Google Koledarja) Googlove naloge imajo v primerjavi s funkcijami Outlookovih opravil le zelo majhno podmnožico funkcij. Tako sinhronizacija Googlovih opravil z Outlookovimi nalogami ni priporočljiva. Naloge Outlook / VTODO CalDAV so najbližje stvari sestankom. Zato cFos Outlook DAV shranjuje Outlookove naloge kot sestanke, kadar jih uporabljate z Googlovim strežnikom. To pomeni, da morate nastaviti drug Google Koledar, ki se nato uporablja izključno za Outlookove naloge. Konfiguracija je potem ista kot pri sestankih.

owncloud logo
Sinhronizacija koledarja s CalDAV
Folder URL:http:// owncloud_server_domain /owncloud/remote.php/caldav/calendars/ your_owncloud_username / calendar_name
(npr. http://mydomain.com/owncloud/remote.php/caldav/calendars/user1234/mycalendar)
User name:Vaše uporabniško ownCloud
Password:Vaše ownCloud
Sinhronizacija imenika s CardDAV
Folder URL:http:// owncloud_server_domain /owncloud/remote.php/carddav/addressbooks/ owncloud_user /contacts
(npr. http://mydomain.com/owncloud/remote.php/carddav/addressbooks/user1234/contacts)
User name:Vaše uporabniško ownCloud
Password:Vaše ownCloud

Podpiramo samo zadnjo večjo različico ownCloud. Prosimo, posodobite, če imate težave.

gmx logo
Sinhronizacija koledarja s CalDAV
Folder URL:https://caldav.gmx.net/ your_gmx_username
(npr. https://caldav.gmx.net/user1234@gmx.de)
User name:Vaše uporabniško ime GMX
Password:Vaše geslo GMX
Sinhronizacija imenika s CardDAV
Folder URL:https://carddav.gmx.net/uporabnik-glavni-uri
User name:Vaše uporabniško ime GMX
Password:Vaše geslo GMX

Napredna konfiguracija: cFos Outlook DAV z vašim konfiguriranim URL-jem poskuša zaznati dejansko lokacijo koledarja ali imenika. S predpono svojega URL-ja s * lahko to vedenje zavrete. V tem primeru cFos Outlook DAV uporabi ta URL natančno kot je določeno. To bi moralo pomagati pri vezavah DAViCal in v primerih, ko želite uporabiti drug koledar z GMX ali web.de. Primer URL-ja: *http://www.cfos.de/calendars/mycalendar2.

webde logo
Sinhronizacija koledarja s CalDAV
Folder URL:https://caldav.web.de/ your_web.de_username
(npr. https://caldav.web.de/user1234@web.de)
User name:Vaše uporabniško ime web.de
Password:Vaše geslo web.de
Sinhronizacija imenika s CardDAV
Folder URL:https://carddav.web.de/uporabnik-glavni-uri
User name:Vaše uporabniško ime web.de
Password:Vaše geslo web.de

Napredna konfiguracija: cFos Outlook DAV z vašim konfiguriranim URL-jem poskuša zaznati dejansko lokacijo koledarja ali imenika. S predpono svojega URL-ja s * lahko to vedenje zavrete. V tem primeru cFos Outlook DAV uporabi ta URL natančno kot je določeno. To bi moralo pomagati pri vezavah DAViCal in v primerih, ko želite uporabiti drug koledar z GMX ali web.de. Primer URL-ja: *http://www.cfos.de/calendars/mycalendar2.

egroupware logo
Sinhronizacija koledarja s CalDAV
Folder URL:http:// egroupware_server_domain / install_path /groupdav.php/ your_egroupware_username/koledar/
(npr. http://mydomain.com/egw/groupdav.php/user1234/calendar/)
User name:Vaše uporabniško ime EGroupware
Password:Vaše geslo EGroupware
Sinhronizacija imenika s CardDAV
Folder URL:http:// egroupware_server_domain / install_path /groupdav.php/ addressbook/
(npr. http://mydomain.com/egw/groupdav.php/addressbook/)
User name:Vaše uporabniško ime EGroupware
Password:Vaše geslo EGroupware
posteo logo
Sinhronizacija koledarja s CalDAV
Folder URL:https://posteo.de:8443/calendars/ your_posteo_username /default
(npr. https://posteo.de:8843/calendars/user1234/default)
User name:Vaše uporabniško ime Posteo
Password:Vaše geslo Posteo
Sinhronizacija imenika s CardDAV
Folder URL:https://posteo.de:8843/addressbooks/ your_posteo_username /default
(npr. https://posteo.de:8843/addressbooks/user1234/default)
User name:Vaše uporabniško ime Posteo
Password:Vaše geslo Posteo
sarenet logo
Sinhronizacija koledarja s CalDAV
Folder URL:https://ramattacknet.organizer.sarenet.es/caldav.php/ your_sarenet_user_email/
(npr. https://ramattacknet.organizer.sarenet.es/caldav.php/user1234@ramattack.net/)
User name:Vaše uporabniško ime Sarenet
Password:Vaše geslo za Sarenet
Sinhronizacija imenika s CardDAV
Folder URL:https://ramattacknet.organizer.sarenet.es/caldav.php/ your_sarenet_user_email/
(npr. https://ramattacknet.organizer.sarenet.es/caldav.php/user1234@ramattack.net/)
User name:Vaše uporabniško ime Sarenet
Password:Vaše geslo za Sarenet
Sinhronizacija koledarja s CalDAV
Folder URL:https:// vpop3_server_domain /calendar/ your_vpop3_username/CALENDAR_NAME/
(npr. https://mydomain.com/calendar/user1234/mycalendar/)
User name:Vaše uporabniško ime VPOP3
Password:Vaše geslo VPOP3
pnet logo
Sinhronizacija koledarja s CalDAV
Folder URL:http:// pnet_server_domain /private/ your_pnet_username /caldav_personal
(npr. http://mydomain.com/private/user1234/caldav_personal)
User name:Vaše cFos Personal Net uporabniško ime cFos Personal Net
Password:Vaše geslo cFos Personal Net
Sinhronizacija imenika s CardDAV
Folder URL:http:// pnet_server_domain /private/ your_pnet_username /carddav_personal
(npr. http://mydomain.com/private/user1234/carddav_personal)
User name:Vaše cFos Personal Net uporabniško ime cFos Personal Net
Password:Vaše geslo cFos Personal Net
davical logo
Sinhronizacija koledarja s CalDAV
Folder URL:http:// davical_server_domain /caldav.php/ your_davical_username /calendar
(npr. http://mydomain.com/caldav.php/user1234/calendar)
User name:Vaše uporabniško ime DAViCal
Password:Vaše geslo DAViCal
Sinhronizacija imenika s CardDAV
Folder URL:http:// davical_server_domain /caldav.php/ your_davical_username /addresses
(npr. http://mydomain.com/caldav.php/user1234/addresses)
User name:Vaše uporabniško ime DAViCal
Password:Vaše geslo DAViCal

Napredna konfiguracija: cFos Outlook DAV z vašim konfiguriranim URL-jem poskuša zaznati dejansko lokacijo koledarja ali imenika. S predpono svojega URL-ja s * lahko to vedenje zavrete. V tem primeru cFos Outlook DAV uporabi ta URL natančno kot je določeno. To bi moralo pomagati pri vezavah DAViCal in v primerih, ko želite uporabiti drug koledar z GMX ali web.de. Primer URL-ja: *http://www.cfos.de/calendars/mycalendar2.

baikal logo
Sinhronizacija koledarja s CalDAV
Folder URL:http:// baïkal_server_domain /baikal/cal.php/calendars/ your_baïkal_username /default
(npr. http://mydomain.com/cal.php/calendars/user1234/default)
User name:Vaše uporabniško ime Baïkal
Password:Vaše geslo Baïkal
Sinhronizacija imenika s CardDAV
Folder URL:http:// baïkal_server_domain /baikal/card.php/addressbooks your_baïkal_username /default
(npr. http://mydomain.com/card.php/addressbooks/user1234/default)
User name:Vaše uporabniško ime Baïkal
Password:Vaše geslo Baïkal
sogo logo
Sinhronizacija koledarja s CalDAV
Folder URL:http:// sogo_server_domain /SOGo/dav/ your_sogo_username /Calendar/personal/
(npr. http://mydomain.com/SOGo/dav/user1234/Calendar/personal/)
User name:Vaše uporabniško ime SOGo
Password:Vaše geslo SOGo
Sinhronizacija imenika s CardDAV
Folder URL:http:// sogo_server_domain /SOGo/dav/ your_sogo_username /Contacts/personal/
(npr. http://mydomain.com/SOGo/dav/user1234/Contacts/personal/)
User name:Vaše uporabniško ime SOGo
Password:Vaše geslo SOGo
one logo
Sinhronizacija koledarja s CalDAV
Folder URL:https://caldav.one.com/calendars/users/ your_one.com_user_email / calendar_collectionGUID /
(npr. https://caldav.one.com/calendars/users/user1234@one.com/0AAAA0000-A0AA-0000-A0A0-A0AAA0A0A00A/)
User name:Vaše uporabniško ime one.com
Password:Vaše geslo one.com

Lahko preverite calendar_collectionGUID na https://caldav.one.com/koledarji/uporabniki/your_one.com_user_email/.

synology logo
Sinhronizacija koledarja s CalDAV
Folder URL:http:// synology_ip_address:5005/calendarname /calendar/
(npr. http://192.168.2.134:5005/mycalendar1234/calendar/)
User name:Vaše uporabniško ime Synology DS
Password:Vaše geslo za Synology DS
Sinhronizacija imenika s CardDAV
Folder URL:http:// synology_ip_address:8008 /addressbooks/users/ your_synology_username /addressbook/
(npr. http://192.168.2.134:8008/addressbooks/users/user1234/addressbook/)
User name:Vaše uporabniško ime Synology DS
Password:Vaše geslo za Synology DS

Kako gostiti CalDAV-strežnik s pomočjo Synology NAS.
Kako gostiti CardDAV-strežnik s pomočjo Synology NAS.3. Izberite synchronization interval

Step 3

4. Save nastavitve

Step 4

5. Zaženite sync ročno

Step 5

Kako v 5 korakih sinhronizirati koledar CalDAV ali AddressD CardDAV z OutlookomKako konfigurirati cFos Outlook DAV za delo z različnimi strežniki CalDAV/CardDAV.