Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI
cFos LogoASRock Logo


Ώς πελάτης μητρικών καρτών της ASRock έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείσετε και να επωφεληθείτε από το ASRock XFast LAN. Είναι μία πλήρως λειτουργική και χωρίς περιορισμούς λύση Πολιτικής Δικτυακής Κίνησης από την cFosSpeed. Ευχόμαστε να απολαύσετε την επιτάχυνσή σας με την έκδοση του ASRock XFast LAN.

Για τα νεότερα χαρακτηριστικά υπάρχει και η πιο πρόσφατη επαγγελματική έκδοση του cFosSpeed διαθέσιμη.

To stay always up to date with the most recent features, you can download the most recent cFosSpeed version on our cFosSpeed download page.

Αφότου εγκαταστήσετε την έκδοση του cFosSpeed, έχετε μια δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας 30 ημερών. Μετά το πέρας αυτής μπορείτε είτε να αγοράσετε μιά εφ' όρου ζωής άδεια χρήσης του cFosSpeed ή να απεγκαταστήσετε το cFosSpeed και να εγκαταστήσετε το ASRock XFAST/LAN ξανά. Οι πελάτες της εφ' όρου ζωής άδειας χρήσης του cFosSpeed έχουν πάντα άμεση πρόσβαση στα νεότερα χαρακτηριστικά του cFosSpeed και δοκιμαστικές εκδόσεις / εκδόσεις πριν την δημοσιοποίηση του τελικού προϊόντος.

Αγοράζοντας μια φορά παίρνεται όλες τις μελλοντικές εκδόσεις δωρεάν.
Κάντε χρήση της ευκαιρίας και αγοράστε την άδεια cFosSpeed τώρα.

You are using an old version of ASRock XFast LAN! An upgrade to a new version of ASRock XFast LAN or cFosSpeed is recommended.
Image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?

Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Ληψη: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language