» ASRock XFast LAN
Trang này chưa được dịch đầy đủ!
Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm
cFos Logo   ASRock Logo

Là chủ nhân của bo mạch chủ ASRock, bạn có quyền sử dụng và hưởng lợi từ ASRock XFast LAN. Đây là giải pháp Traffic Shaping đầy đủ và không giới hạn tính năng của cFosSpeed. Chúng tôi hy vọng bạn hài lòng với khả năng nâng cao tốc độ với phiên bản ASRock XFast LAN của bạn!

Đối với các tính năng mới nhất trong các phiên bản sẽ được có trong cFosSpeed.

To stay always up to date with the most recent features, you can download the most recent cFosSpeed version on our cFosSpeed download page .

Nếu bạn cài đặt một phiên bản cFosSpeed, bạn được dùng thử trong 30 ngày. Sau đó bạn có thể mua một giấy phép sử dụng cFosSpeed hoặc xóa cFosSpeed và cài đặt ASRock XFAST/LAN lần nữa. Chủ sở hữu giấy phép cFosSpeed luôn có quyền truy cập cái tính năng mới nhất của cFosSpeed và các phiên bản dùng thử /chưa phát hành.

Mua một lần và tất cả cập nhật về sau đều miễn phí.
Sử dụng ngay cơ hội của bạn và mua giấy phép sử dụng cfosspeed vô thời hạn ngay bay giờ.

image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?
Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Tải về: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language

Hỗ trợ bởiMáy chủ Web mạng cá nhân cFos
Practice random kindness and senseless acts of beauty