Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI

Χαρακτηριστικά με μία ματιά

 • Οδηγός PPPoE Dial-Up για Windows
 • Υψηλής ταχύτητας, 10x ταχύτερος από τον οδηγό των Windows
 • χαμηλή χρήση CPU
 • αυτόματη ανίχνευση PPPoE, όλες οι PPPoE παράμετροι είναι ρυθμίσιμες
 • Εισερχόμενες κλήσεις
 • Πολλαπλά sessions, κάνένα όριο στον αριθμό των συνδέσεων
 • Φιλτράρισμα με "Service-Name" και "AC-Name"
 • NDIS 5.1 / NDIS 6 (under Vista / Windows 7)

Τί είναι το cFos Broadband Connect?

cFos Broadband Connect is a high-performance Dial-Up driver for Internet Access with high bandwidth. While the driver shipped with Windows can only transfer up to 4.5 Mbyte/s (= 36 Mbit/s), cFos Broadband Connect sends with 50 Mbyte/s (= 400 Mbit/s).
Tested with Gigabit LAN, Pentium 4 (3GHz).

cFos Broadband Connect is designed for maximum throughput under minimum CPU load. This leaves your CPU power to the actual Internet applications, like media players, etc. At full speed cFos Broadband Connect needs only 3% CPU time.

cFos Broadband Connect supports all important PPPoE parameters. These can easily be configured with the phone number used for the Dial-Up connection. With Auto-Detect cFos Broadband Connect finds all Internet access points connected to your system.

cFos Broadband Connect can also accept incoming calls. Thereby you can setup your own PPPoE server. This also allows your own speed tests with Gigabit Ethernet cards.

cFos Broadband Connect allows multiple PPPoE sessions simultaneously. You can use any number of incoming and outgoing sessions. With the Service-Name' and "AC-Name" parameters you can restrict connections to certain services or access points.

cFos Broadband Connect supports NDIS 6 under Vista / Windows 7, thereby providing even more network performance.

cFos Broadband Connect and cFosSpeed: A perfect team. High-performance data transfer plus Traffic Shaping, i.e. maximum bandwidth and minimal Ping.


In which case should I use cFos Broadband Connect?

cFos Broadband Connect can only be used, if your computer uses a dial-up PPPoE connection to connect to the Internet. (NOT, if you use a router that realizes this connection (!!) In this case you should use cFosSpeed). As High-Performance dial-up the usage is especially reasonable with bandwidths above 4,5 Mbyte/s (= 36 Mbit/s). Compared to cFos/Professional, cFos Broadband connect has the advantage off using less CPU.

You can find a decision support page here.


System requirements

 • Windows XP / Windows Vista / Windows 7
 • 32bit / 64bit (x64)
 • IPv4 and/or IPv6 Router or DSL cable modem (PPPoE)

Τεκμηρίωση

Format of the phone number:

  parameters can appear in arbitrary order, e.g.,

  d\aidx=x\serv=x\h=x\ac=x\to=x\tr=x\prio=x\vlan=x

  parameter:   default:   meaning:

  d              any digits, ignored
  aidx=x     -1      -1 = auto-detect, 0..n = PPPoE for network adapter x
                (adapter index as stored in the registry)
  serv=name          service name string for outgoing calls
  h=1 or h=0   1      enables or disables use of host_unique tag (1 = enabled))
  ac=name           string, which can be used to limit the PPPoE negotiation
                to a certain AC. name must be a substring of the AC name
  to=x      2000    initial timeout for outgoing PPPoE: timeout in milliseconds for server answers
  tr=x      3      number of retries on timeout
  prio=x           set the VLAN packet priority (value from 0-7)
  vlan=x           VLAN ID


      

Parameters of cfosBC.ini, section [param]:

  func_trace   0      logging level, 0=minimum, 1=all functions, except data transmission,
                2=also log data transmission functions
  wan_lines   2      number of channels for incoming and outgoing connections;
                you need to restart the driver if you change this value
                (afterwards reboot; and where necessary adjust the DUN connections)
  allow_incoming_calls 0   1=allow incoming calls, 0=ignore incoming calls
  use_delayed_send 0     11=delayed send for stack problems under NDIS 6, 0=deactivated
                 Some network adapters cause a BSOD due to a stack overflow.
                 Then you should look for newer drivers for this adapter. If this
                 doesn't help, set use_delayed_send to 1.
  dump_unknown_frames 1    1=dump unknown PPPoE Frames into the trace.txt, 0=deactivated
  in_service_name (empty)   answer incoming calls only if the service name contains the substring
                specified by in_service_name.
  padr_timeout 2000      timeout in milliseconds. Specifies how long cFos Broadband Connect should wait
                for PADR during incoming calls.
  max_frame_size=x      maximum frame size (MTU), default 1492