cFosSpeedJest oficjalnym akceleratorem internetowym dla produktów gammingowych ASUS, GIGABYTE, ASRock oraz MSI.
Nowość! Stworzony przez twórców cFosSpeed: cFos EVSE

Aby uzyskać bezpłatną licencję (cFosSpeed), pomóż nam z 10 lub więcej tłumaczeniami.
Niektóre teksty są generowane przez tłumaczenie maszynowe. Pomóż nam ulepszyć te teksty. Kliknij przycisk, aby uruchomić tryb zmiany.

Dostosowanie polityki tabel oraz NAT46

Dostosowanie polityki tabel cFos IPv6

Już teraz cFos IPv6 Link wspiera kilka prefiksów z różnych źródeł, np. różnych routerów lub serwerów DHCPv6. Niestety w przypadku wielu prefiksów, pojawia się problem wybierania adresu opisany w dokumentach RFC 3484, RFC 5220 i RFC 5221. Jako rozwiązanie w szkicu proponuje się politykę wybierania adresów przy użyciu DHCPv6.

http://tools.ietf.org/html/draft-fujisaki-dhc-addr-select-opt-08

cFos IPv6 Link wspiera tego typu mechanizm kontrolowanej polityki DHCP w następujący sposób:1. Wysyłanie i wywoływanie nowych opcji w żądaniach DHCPv6. W pliku konfiguracyjnym cfos6link.ini możemy stworzyć sekcje [DHCPv6_stateful_options] i [DHCPv6_stateless_options] wpisując następujące wartości:

     oroN=value    , N from 0..., value=dziesiętna wartość opcji do żądania z argumentem OPTION_ORO
     optionN hex,hex,hex,...  , wartości szesnastkowe dla opcji DHCPv6

Wartości tych opcji przesyłane są w stanowych bądź bezstanowych żądaniach DHCP. Pozwala to na wysyłanie dodatkowych (niestandardowych) opcji DHCPv6 do dostawcy internetowego.

W ten sposób możemy otrzymać wartość OPTION_DASP (oraz inne opcje) z serwera DHCPv6.2. Uaktywnianie dostosowywania polityki tabel. Ponieważ wartość dla identyfikatora klucza OPTION_DASP nie jest obecnie standaryzowana przez organizację IANA, możemy skonfigurować te właściwość w pliku cfos6link.ini w sekcji [param] przy pomocy wpisu

      option_dasp=value (dziesiętnie)

W przypadku gdy ten klucz jest ustawiony, cFos IPv6 Link wysyła zapytania o wartości stanowych i bezstanowych opcji DHCP z odpowiedzi DHCPv6 i dostosowuje je według szkicu dokumentu DASP. Dopiero wtedy polityka tabeli Windows dostosowywana jest w następujący sposób:

W przypadku gdy w systemie istnieje już prefiks/para długości modyfikowane one są poprzez nowe wartości, jednak nigdy nie są kasowane. W przypadku gdy prefiks/para długości nie istnieje, zostanie dodana na nowo.

Pozwala to dostawcy Internetu na skonfigurowanie opcji DASP DHCPv6 dla środowisk z wieloma prefiksami oraz zapewnienie poprawnego wybierania adresów źródłowych & docelowych.

Więcej informacji można znaleźć w pliku WHATSNEW.TXT znajdującym się w katalogu instalacyjnym cFos IPv6 Link.

Przykładowa zawartość pliku cfos6link.ini (dla argumentu OPTION_DASP przyjęto wartość 100):

[param]
option_dasp=100
[DHCPv6_stateful_options]
oro1=100
[DHCPv6_stateless_options]
oro1=100

Aby wprowadzone zmiany przyniosły efekt, trzeba ponownie uruchomić komputer.

Mapowanie NAT46:

Mapowanie NAT46 pozwala nam na uruchamianie aplikacji IPv4 z adresami docelowymi IPv6 oraz stworzenie usług IPv6 dostępnych dla aplikacji IPv4. cfos6link może teraz mapować ruch z aplikacji IPv4 do sieci IPv6. Aby tego dokonać, aplikacja tymczasowo powiązuje adres IPv6 z tymczasowym adresem IPv4. Do skonfigurowania puli adresów IPv4 wykorzystać należy argument nat46_addr=x oraz nat46_subnet_mask=m w sekcji [param] pliku cfos6link.ini. Jeśli aplikacja IPv4 wysyła żądanie nazwy za pośrednictwem DNS (np. poprzez rekord A) cfos6link zmienia je w zapytanie o rekord AAAA. Po otrzymaniu odpowiadającemu mu adresu IPv6 zarezerwowany zostaje tymczasowy adres IPv4 dla IPv6 i zwracany jest do aplikacji IPv4. Przy każdym wykorzystaniu przez aplikacje IPv4 tego tymczasowego adresu zostaje on zmapowany do adresu IPv6, aby używać go z adresem docelowym IPv6. Dla przykładu możemy przydzielić następującą pulę adresów IPv4 do mapowania:

[param]
nat46_addr=10.0.0.0
nat46_subnet_mask=255.0.0.0

Dla połączeń przychodzących możemy również skonfigurować mapowanie portu poprzez wypełnienie sekcji [nat46_ports] w pliku cfos6link.ini odpowiednimi wartościami w następujący sposób:

5000=nazwa_programu

Przychodzące połączenia IPv6 mapowane są do adresów IPv4 za każdym razem gdy docelowym portem jest port zmapowany.

Dodatkowo możemy dodać mapowanie IPv4 <-> IPv6 dla aplikacji, które używają przypisanych na stałe adresów IPv4. Tego typu mapowanie możemy skonfigurować poprzez wypełnienie sekcji [nat46_static] wartościami w postaci <ipv4_addr>=<ipv6_addr>, dla przykładu 192.168.2.1=2001:DB8::1