cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS DSL-N12U_C1


ASUS DSL-N12U_C1 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)ASUS DSL-N12U_C1 Steps 2-6

2 Trong phần "Advanced Settings" ở menu bên trái, chọn "WAN"

3 Chọn tab "Virtual Server / Port Forwarding" trên đầu trang

4 Đảm bảo kiểm tra trong "Basic Config" rằng "Enable Port Forwarding" được bật bằng cách nhấp vào "Yes"

5 Trong "Port Forwarding List", nhập Service Name"HTTP Server", Port Range"80", Local IP"IP cục bộ của máy tính cFos Personal Net đang chạy trên", Local Port"80" và Protocol"TCP"

6 Nhấp vào nút "+" nhỏ ở bên phải để thêm hồ sơASUS DSL-N12U_C1 Steps 7-8

7 Nhấp vào "Apply"

8 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến của bạn bằng cách nhấp vào "Logout" ở đầu màn hìnhChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!