cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS DSL-N55U_C1


ASUS DSL-N55U_C1 Step 1

1 Đăng nhập vào ASUS DSL-N55U_C1 bằng tên người dùng và mật khẩu (tên người dùng/mật khẩu mặc định = admin)ASUS DSL-N55U_C1 Steps 2-6

2 Trong phần "Advanced Settings", chọn "WAN" trên menu bên trái

3 Chọn tab "Virtual Server / Port Forwarding" trên đầu trang

4 Kích hoạt tính năng Chuyển tiếp cổng bằng cách chọn "Yes"

5 Trong " Port Forwarding List (Max Limit : 32) ", nhập

Service Name: HTTP
Source IP:
Phạm vi cảng: 80
IP cục bộ: IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy trên
Local Port: 80
Protocol: TCP

6 Nhấn nút "+" để thêm quy tắcASUS DSL-N55U_C1 Steps 7-8

7 Nhấn nút "Apply" để lưu quy tắc

8 Ở phía trên màn hình, nhấn "Logout" để đăng xuất khỏi bộ định tuyếnChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS DSL-N55U_C1Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho ASUS DSL-N55U_C1