cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Box 7270


AVM FRITZ!Box 7270 Step 1

1 Đăng nhập vào FRITZ! Box bằng mật khẩu của bạnAVM FRITZ!Box 7270 Steps 2-4

2 Nhấp vào "Internet" trong menu chính bên trái3 Nhấp vào "Permit Access" trong menu chính bên trái

4 Nhấp vào nút "New Port Forwarding"AVM FRITZ!Box 7270 Steps 5-6

5 Chọn "HTTP-Server" và máy tính cFos Personal Net đang chạy từ danh sách tùy chọn6 Nhấp vào "Apply"AVM FRITZ!Box 7270 Step 7

7 Lưu cài đặt mới bằng cách nhấp vào nút "Apply"Chuyển tiếp cổng hiện được định cấu hình cho máy tính của bạn và bạn có thể đăng xuất khỏi FRITZ! Box.