cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho D-Link DIR-605LW


D-Link DIR-605LW Step 1

1 Sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn để đăng nhập giao diện bộ định tuyến (IP mặc định: 192.168.0.1, tên người dùng mặc định: admin, không có mật khẩu). Sau khi đăng nhập thành công, nhấp vào "Set" hoặc "Advanced Network Setup" để vào menu chínhD-Link DIR-605LW Step 2-8

2 Nhấp vào "Advanced"

3 Nhấp vào "Advanced Port Forwarding Rules"

4 Nhập tên vào trường "Name" và địa chỉ IP của máy tính đang chạy cFos Personal Net trong trường "IP Address"

5 Chọn loại "HTTP" và cổng công cộng "80"

6 Chọn loại lưu lượng "TCP"

7 Nhấp vào "Save Settings"

8 Cuối cùng bấm vào "Exit" ở bên tráiChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!