cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFosSpeed bằng cách giúp chúng tôi dịch. Một số văn bản được tạo ra bởi dịch máy. Giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào đây để bắt đầu chế độ dịch.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Kozumi KM-4150NR


Kozumi KM-4150NR Step 1

1 Đăng nhập vào Kozumi bằng tên người dùng và mật khẩu của bạnKozumi KM-4150NR Step 2

2 Nhấp vào tab "Advanced"Kozumi KM-4150NR Step 3

3 Nhấp vào "Port Forwarding"Kozumi KM-4150NR Step 4

4 Nhấp vào nút "Add"Kozumi KM-4150NR Steps 5-8

5 Tìm kiếm dịch vụ của bạn trong danh sách thả xuống và bỏ qua bước 8 hoặc tạo một máy chủ tùy chỉnh

6 Đặt địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy

7 Thêm các cổng và giao thức cần thiết

8 Nhấp vào nút "Apply"Chuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Kozumi KM-4150NRHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Kozumi KM-4150NR