cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFosSpeed bằng cách giúp chúng tôi dịch. Một số văn bản được tạo ra bởi dịch máy. Giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào đây để bắt đầu chế độ dịch.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho LB-LINK BL-MP02


LB-LINK BL-MP02 Steps 1-2

1 Truy cập bộ định tuyến của bạn sau đó điền tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.16.254 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin/admin)

2 Nhấp vào nút "Log In"LB-LINK BL-MP02 Steps 3-5

3 Nhấp vào "Firewall" trong menu chính ở trên cùng

4 Nhấp vào "Port Forwarding" trong menu Phụ ở bên trái

5 Cuộn đến "Single virtual Server Settings"LB-LINK BL-MP02 Steps 6-7

6 Điền thông tin được hiển thị trong FIG và nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "IP Address"

7 Lưu cài đặt mới bằng cách nhấp vào nút "Apply"LB-LINK BL-MP02 Step 8

8 Mục vừa thêm được hiển thị trong "Current Single Port Virtual Servers"Chuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho LB-LINK BL-MP02Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho LB-LINK BL-MP02