cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Tenda AC6 V1


Tenda AC6 V1 Step 1

1 Sử dụng mật khẩu của bạn để đăng nhập (IP mặc định: 192.168.0.1, mật khẩu mặc định: admin)Tenda AC6 V1 Steps 2-3

2 Nhấp vào " Advanced Settings "

3 Nhấp vào " Virtual Server "Tenda AC6 V1 Steps 4-9

4 Nhập địa chỉ IP của máy tính đang chạy cFos Personal Net vào trường Internal IP Address

5 Nhập 80 vào trường LAN Port

6 Nhập 80 vào trường WAN Port

7 Chọn TCP từ menu thả xuống

8 Nhấp vào nút " +New "

9 Đóng cửa sổ " Virtual server "Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Tenda AC6 V1Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Tenda AC6 V1