Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI
Νέο! Από τους δημιουργούς του cFosSpeed: Το cFos EVSE

Πάρτε μια δωρεάν άδεια (cFosSpeed) βοηθώντας μας με 10 ή περισσότερες κριτικές.
Ορισμένα κείμενα δημιουργούνται με αυτόματη μετάφραση. Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτά τα κείμενα. Κάντε κλικ στο κουμπί για να ξεκινήσετε τη λειτουργία αναθεώρησης.

Συγχρονίστε τα αρχεία, τα ημερολόγιά σας και τα βιβλία διευθύνσεων με το cFos Personal Net

Αποθηκεύστε και συγχρονίστε τα αρχεία σας με το WebDAV

Το WebDAV είναι ένα πρότυπο που επιτρέπει την κατανεμημένη διαχείριση των πόρων. Επιτρέπει τη χρήση εργαλείων συγχρονισμού αρχείων και του Windows Explorer με τους φακέλους cFos Personal Net.

Για να ανοίξετε τους φακέλους cFos Personal Net από τον απομακρυσμένο τύπο \\www.yourdomain.com\DavWWWRoot\dav στη γραμμή διευθύνσεων της Εξερεύνησης των Windows. Στη συνέχεια, η Εξερεύνηση των Windows θα μεταβεί στον υποφάκελο του dav στον δημόσιο φάκελο. Για να πληκτρολογήσετε/διαγράψετε την πρόσβαση, αφαιρέστε την σχολιασμένη ενότητα στο .htaccess στον δημόσιο φάκελο. Επίσης, τροποποιήστε τα δικαιώματα πρόσβασης / auth HTTP. Διαφορετικά, όλοι έχουν γράψει/διαγράψει την πρόσβαση στο φάκελο dav.

Το cFos Personal Net υποστηρίζει τις ακόλουθες μεθόδους HTTP: PROPFIND, PROPPATCH, DELETE, PUT, MKCOL, COPY, MOVE, LOCK, UNLOCK. PROPPATCH χρησιμοποιείται για την τροποποίηση των χαρακτηριστικών αρχείων και των χρόνων αρχείων.

Το cFos Personal Net αντιμετωπίζει σήμερα όλους τους πόρους του WebDAV ως αρχεία και καταλόγους στο δέντρο του δημόσιου φακέλου.
Οι κλειδαριές είναι πάντα αποκλειστικές. Η οδηγία pnet_LimitPut χρησιμοποιείται για να περιορίσει τη δημιουργία νέων αρχείων και καταλόγων. Η οδηγία χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της διαγραφής και τροποποίησης αρχείων.

Συγχρονισμός ημερολογίου με CalDAV

Το cFos Personal Net υποστηρίζει CALDAV (RFC 4791). Αυτό σας επιτρέπει να αποθηκεύετε και να συγχρονίζετε τα δεδομένα του ημερολογίου σας. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε ένα λογισμικό ημερολογίου το οποίο ανιχνεύει αυτόματα το ημερολόγιο είτε να διαμορφώσει τους καταλόγους, όπου οι καταχωρήσεις ημερολογίου αποθηκεύονται χειροκίνητα.
Για την αυτόματη ανίχνευση, το cFos Personal Net χρησιμοποιεί τον τρέχοντα χρήστη με έλεγχο ταυτότητας HTTP. Δημιουργεί αυτόματα έναν caldav_personal directory pub/private/<your user name>/. Το πρόθεμα για τους καταλόγους ημερολογίου μπορεί να ρυθμιστεί με το κλειδί caldav_prefix στην ενότητα [param] του GLOBAL.INI και είναι "caldav_" από προεπιλογή.

Για να διαμορφώσετε μη αυτόματα τη θέση του ημερολογίου (για παράδειγμα, για χρήση με το Mozilla Lightning), πρέπει να δημιουργήσετε μη αυτόματα τον κατάλογο caldav_personal και να ορίσετε αυτήν την διεύθυνση url στην εφαρμογή ημερολογίου σας (π.χ. http://localhost/private/testuser/caldav_personal).

Εάν ρυθμίζετε το CalDAV με μη αυτόματο τρόπο, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο .htaccess με την οδηγία pnet_lock, εάν χρησιμοποιείτε τον κατάλογο CalDAV από διάφορους υπολογιστές ταυτόχρονα.

Συγχρονισμός βιβλίου διευθύνσεων με CardDAV

Το cFos Personal Net υποστηρίζει το CardDAV (RFC 6352). Αυτό σας επιτρέπει να αποθηκεύετε και να συγχρονίζετε τις επαφές του βιβλίου διευθύνσεών σας με το cFos Personal Net. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε λογισμικό βιβλίου διευθύνσεων το οποίο ανιχνεύει αυτόματα το βιβλίο διευθύνσεων CARDDAV είτε να διαμορφώσει τους καταλόγους, όπου οι επαφές αποθηκεύονται χειροκίνητα.

Για την αυτόματη ανίχνευση, το cFos Personal Net χρησιμοποιεί τον τρέχοντα χρήστη με έλεγχο ταυτότητας HTTP. Παρόμοια με το CALDAV δημιουργεί αυτόματα έναν κατάλογο carddav_personal στον κατάλογο pub/private/<your user name>/.

Το πρόθεμα για τους καταλόγους βιβλίων διευθύνσεων μπορεί να ρυθμιστεί με το κλειδί cardav_prefix στην ενότητα [param] του GLOBAL.INI και είναι "cardav_" από προεπιλογή.

Για να διαμορφώσετε μη αυτόματα τη θέση του βιβλίου διευθύνσεων, πρέπει να δημιουργήσετε μη αυτόματα τον κατάλογο carddav_personal και να ορίσετε αυτήν την διεύθυνση URL στην εφαρμογή του βιβλίου διευθύνσεων (π.χ. http://localhost/private/testuser/carddav_personal).

Εάν ρυθμίζετε μη αυτόματα το CardDAV, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο .htaccess με την οδηγία pnet_lock, αν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα τον κατάλογο CardDAV από διάφορους υπολογιστές.

Συγχρονισμός με Εικονίδιο του Outlook Τα ημερολόγια, τα καθήκοντα και οι επαφές του MS Outlook

Το cFos OutlookDAV (beta) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον συγχρονισμό των ημερολογίων, των εργασιών και των επαφών του cFos Personal Net με το MS Outlook.

cFos Personal Net τεκμηρίωση

cFos Personal Net τεκμηρίωσηWebDAV, CalDav και CardDavΤεκμηρίωση των λειτουργιών WebDAV, CalDAV και CardDAV του cFos Personal Net