Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI
Νέο! Από τους δημιουργούς του cFosSpeed: Το cFos EVSE

Πάρτε μια δωρεάν άδεια (cFosSpeed) βοηθώντας μας με 10 ή περισσότερες κριτικές.
Ορισμένα κείμενα δημιουργούνται με αυτόματη μετάφραση. Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτά τα κείμενα. Κάντε κλικ στο κουμπί για να ξεκινήσετε τη λειτουργία αναθεώρησης.

cFos Personal Net Media Server

Το cFos Personal Net διαθέτει ενσωματωμένο διακομιστή πολυμέσων UPnP. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ρυθμίζοντας το κλειδί enable_media_server = 1 στην ενότητα [param] του GLOBAL.INI στον κατάλογο programdata\cfos\cfospnet.

Ο κατάλογος ρίζας για πολυμέσα (ήχος, βίντεο, εικόνες) είναι από προεπιλογή media στον ευρετήριο pub. Μπορείτε να το αλλάξετε με το κλειδί media_dir=<directory> στην ενότητα [param] του GLOBAL.INI. Θα πρέπει να είναι ένας υποκατάλογος της pub. Το cFos Personal Net χρησιμοποιεί επίσης το όνομα του καταλόγου πολυμέσων για την κωδικοποίηση των διευθύνσεων URL των μέσων σας, προσθέτοντας το .enc σε αυτό. Για παράδειγμα /media/... γίνεται /media.enc/... Επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλογο /media.enc.
Το cFos Personal Net ελέγχει τον κατάλογο και τους υποκαταλόγους πολυμέσων από τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας HTTP και αναφέρει μόνο αρχεία ή καταλόγους με απεριόριστη δημόσια πρόσβαση μέσω της μεθόδου HTTP GET. Όταν ενεργοποιείτε το διακομιστή πολυμέσων UPnP, το cFos Personal Net θα ανοίξει αυτόματα τη θύρα UDP 1900 και τη θύρα TCP 2869 (αυτές είναι οι τυπικές θύρες UPnP) στο τείχος προστασίας των Windows.

Μετά την επανεκκίνηση του cFos Personal Net όλα τα αρχεία στον κατάλογο πολυμέσων και στους υποκαταλόγους γίνεται σάρωση για τύπους περιεχομένου audio/*, video/* και image/* και αναφέρονται σε οποιονδήποτε υπολογιστή-πελάτη UPnP στο LAN σας. Οι επεξεργαστές UPnP (π.χ. τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα στο διαδίκτυο κ.λπ.) μπορούν στη συνέχεια να ζητήσουν αυτά τα αρχεία και να τα αναπαράγουν. Μπορείτε να το δοκιμάσετε με το Windows Media Player για μια γρήγορη δοκιμή. Μετά την επανεκκίνηση του cFos Personal Net, θα πρέπει να δείτε μια νέα καταχώρηση στην καρτέλα Βιβλιοθήκη πολυμέσων στο Windows Media Player.

cFos Personal Net τεκμηρίωση

cFos Personal Net τεκμηρίωσηΤεκμηρίωση των χαρακτηριστικών του εξυπηρετητή πολυμέσων του cFos Personal Net