Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI
Νέο! Από τους δημιουργούς του cFosSpeed: Το cFos EVSE

Πάρτε μια δωρεάν άδεια (cFosSpeed) βοηθώντας μας με 10 ή περισσότερες κριτικές.
Ορισμένα κείμενα δημιουργούνται με αυτόματη μετάφραση. Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτά τα κείμενα. Κάντε κλικ στο κουμπί για να ξεκινήσετε τη λειτουργία αναθεώρησης.

Αναφορά χαρακτηριστικών

 • Full CGI support with user impersonation
 • Apache compatible .htaccess files
 • HTTP authorization, Basic, Digest - seamless integration with Javascript
 • File, calendar and address book synchronisation with WebDAV, CalDAV and CardDAV
 • User folders
 • Apache-like user groups
 • Powerfull HTTP rewrite engine
 • HTTP redirects
 • HTTP cache support with ETags, Last-Modified
 • HTTP ranges: one range per request
 • Allows resume of paused HTTP requests

 • Per folder user impersonation; allows different users with different access rights on the same PC
 • Server side includes (SSI, shtml)
 • File / folder blocklist
 • Additional environment variables for use with Javascript / CGI
 • Comprehensive filename security, also available in Javascript
 • Apache compatible logging, so you can use 3rd party log evaluation tools
 • Concurrent processing of HTTP requests and scripts
 • User configurable error documents
 • Support for If-Match, If-None-Match, If-Modified-Since, If-Unmodified-Since headers
 • Limits for CPU prio, number of connections, message size, etc. to limit effect of DOS attacks

 • Chunked data transfer
 • Configurable restrictions for PUT, DELETE
 • Automatic (e.g. nightly) renaming of log files, for automatic post-processing without the need to stop the server.
 • Nightly running of additional scripts
 • Full IPv4 and IPv6 support
 • SSL
 • COM objects available from Javascript
 • Built-in image stretching support
 • Built-in mail address verification
 • All .htaccess directives readable from script

cFos Personal Net τεκμηρίωση

cFos Personal Net τεκμηρίωσηΑναφορά χαρακτηριστικώνΑναφορά χαρακτηριστικών cFos Personal Net