Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI

Ενεργοποίηση προώθησης θύρας για το Zyxel Keenetic Giga


Zyxel Keenetic Giga Step 1

1 Συνδεθείτε στο δρομολογητή σας με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (προεπιλεγμένη διεύθυνση IP: 192.168.1.1 - προεπιλεγμένο όνομα χρήστη/κωδικός πρόσβασης: admin/1234)Zyxel Keenetic Giga Steps 2-4

2 Επιλέξτε "Security" (εικονίδιο ασπίδας) στο μενού "κάτω"

3 Επιλέξτε την καρτέλα "Address translation Rules (NAT)"

4 Κάντε κλικ στην επιλογή "Add Rule"Zyxel Keenetic Giga Steps 5-6

5 Επιλέξτε Broadband Connection (Σύνδεση ευρείας ζώνης) από τη λίστα drop-down (Σημείωση: εάν ο τύπος σύνδεσης σας είναι PPoE ή L2TP πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη επιλογή από τη λίστα drop-down)

6 Επιλέξτε TCP από τη λίστα drop-downZyxel Keenetic Giga Steps 7-11

7 Επιλέξτε Ενιαίος. Εισαγάγετε 80 στο κατάλληλο πεδίο

8 Εισαγάγετε το (κατά προτίμηση στατικό) IP του υπολογιστή cFos Personal Net που εκτελείται στο πεδίο "Translate to:"

9 Πληκτρολογήστε 80 στο πεδίο "Translate port to:"

10 (Προαιρετικό) Εισάγετε το διακομιστή HTTP στο πεδίο "Description:"

11 Κάντε κλικ στην επιλογή "Save"Zyxel Keenetic Giga Step 12

12 Η προώθηση των θυρών έχει ρυθμιστεί τώρα για τον υπολογιστή σας και μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το Zyxel Keenetic Giga