cFosSpeed נמצאת כעת בידיים חדשות. Atlas Tech Solutions מחזיקה כעת, מפתחת ומוכרת גרסאות חדשות שלו
בקר גם בדף ה-cFos eMobility שלנו עבור מוצרי הניידות האלקטרו שלנו, כמו cFos EVSE, cFos Charging Manager ו- cFos Wallbox Booster

אפשר העברת יציאות עבור ASUS RT-N10P


ASUS RT-N10P Step 1

1 היכנס לנתב שלך עם שם המשתמש והסיסמה שלך (IP ברירת מחדל: 192.168.1.1 - שם משתמש/סיסמא כברירת מחדל: admin)ASUS RT-N10P Steps 2-6

2 תחת "הגדרות מתקדמות" בתפריט השמאלי בחר "WAN"

3 בחר בכרטיסייה "שרת וירטואלי / העברת יציאה" בראש הדף

4 הקפד לבדוק תחת "קביעת תצורה בסיסית" כי "אפשר העברת יציאה" מופעל על ידי לחיצה על "כן".

5 תחת רשימת העברות נמל הזן
שם השירות "שרת HTTP",
טווח נמל "80",
כתובת ה- IP המקומית של המחשב cFos Personal Net פועלת,
נמל מקומי "80" ו
פרוטוקול "TCP"

6 לחץ על כפתור "+" הקטן מצד ימין כדי להוסיף פרופילASUS RT-N10P Step 7

7 לחץ על "החל"העברת יציאה מוגדרת כעת למחשב שלך!

אפשר העברת יציאות עבור ASUS RT-N10Pהוראות להפעלת שילוח נמל עבור ASUS RT-N10P