cFosSpeed נמצאת כעת בידיים חדשות. Atlas Tech Solutions מחזיקה כעת, מפתחת ומוכרת גרסאות חדשות שלו
חָדָשׁ! מאת היצרן cFosSpeed: התחנת טעינה של cFos

אפשר העברת יציאות עבור ASUSWRT-Merlin


ASUSWRT-Merlin Step 1

1 היכנס לנתב שלך עם שם המשתמש והסיסמה שלך (IP ברירת מחדל: 192.168.1.1 - שם משתמש/סיסמא ברירת מחדל: admin)ASUSWRT-Merlin Steps 2-3

2 לחץ על "WAN" בתפריט הראשי משמאל

3 לחץ על הרשימה העליונה של השמאל "העברת שרת וירטואלי/העברת נמל"ASUSWRT-Merlin Steps 4-7

4 בחר שירות פופולרי כלשהו מתוך "רשימת שרתים מפורסמת" וזה יוסיף סוג יציאה וסוג פרוטוקול ברשימה הבאה

5 או הזן ידנית
Service Name,
Port range ("80"),
Local IP - כתובת ה- IP של המחשב האישי cFos אישי פועלת,
Local port ("80"),
Protocol type ("TCP")

6 לחץ על הלחצן "הוסף (+)" כדי להוסיף כלל קדימה חדש ליציאה לרשימה

7 לחץ על כפתור "החל" כדי לשמור את הרשימההעברת יציאה מוגדרת כעת למחשב שלך!

אפשר העברת יציאות עבור ASUSWRT-Merlinהוראות להפעלת שילוח נמל עבור ASUSWRT-Merlin