cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUSWRT-Merlin


ASUSWRT-Merlin Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)ASUSWRT-Merlin Steps 2-3

2 Nhấp vào "WAN" trong menu chính bên trái

3 Nhấp vào danh sách trên cùng bên phải "Máy chủ ảo/Chuyển tiếp cổng"ASUSWRT-Merlin Steps 4-7

4 Chọn một số dịch vụ phổ biến từ "Danh sách máy chủ nổi tiếng" và nó sẽ thêm loại cổng và giao thức phổ biến trong danh sách bên dưới

5 Hoặc nhập thủ công
Service Name,
Port range ("80"),
Local IP - Địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy,
Local port ("80"),
Protocol type ("TCP")

6 Nhấp vào nút "Thêm (+)" để thêm quy tắc chuyển tiếp cổng mới vào danh sách

7 Nhấp vào nút "Áp dụng" để lưu danh sáchChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUSWRT-MerlinHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho ASUSWRT-Merlin