cFosSpeed הוא מאיץ האינטרנט הרשמי למוצרי המשחקים ASUS, GIGABYTE, ASRock ו- MSI

אפשר העברת יציאה עבור D-Link DIR-842


D-Link DIR-842 Step 1

1 היכנס לנתב שלך עם שם המשתמש והסיסמה שלך (IP ברירת מחדל: 92.168.0.1)D-Link DIR-842 Step 2

2 לחץ על "Port Fordwarding" תחת הכרטיסייה "Advanced" בתפריט העליוןD-Link DIR-842 Step 3

3 לחץ על כפתור "Add Rule"D-Link DIR-842 Steps 4-8

4 תן שם לכלל החדש שלך (למשל: שם היישום הדורש יציאה מועברת)

5 הזן את ה- IP הפנימי של המחשב בו פועלת היישום, או בחר אותו מהתפריט הנפתח

6 הזן את יציאות TCP ו/או UDP המשמשות את היישום. עבור cFos Personal Net, זהו 80

7 קבע את הגדרת לוח הזמנים הרצוי מהתפריט הנפתח או השאר אותו Always Enable '

8 לחץ על "Apply" כדי לשמור את ההגדרות שלךהעברת יציאה מוגדרת כעת למחשב שלך!