cFosSpeed הוא מאיץ האינטרנט הרשמי למוצרים הבאים! ASUS, GIGABYTE, ASRock ו- MSI הורד עכשיו בשביל מהירות אינטרנט
חָדָשׁ! מאת היצרן cFosSpeed: התחנת טעינה של cFos

עזור לנו עם 10 ביקורות ומעל כדי לקבל רישיון בחינם ל- cFosSpeed.
טקסטים מסוימים נוצרים על ידי תרגום מכונה. עזור לנו לשפר את הטקסטים האלה. לחץ על הכפתור כדי להתחיל במצב הסקירה.

אפשר העברת יציאה עבור Virgin Media Hub 3.0


Virgin Media Hub 30 Step 1

1 היכנס ל- Virgin Media Hub 3.0 באמצעות הסיסמה שלך - אלא אם שינית אותה הסיסמה יודפסת על מדבקה בחלק התחתון של המכשיר.Virgin Media Hub 30 Steps 2-4

2 מהתפריט הראשי בצד שמאל לחץ על "Advanced settings"

3 מהתפריט המורחב לחץ על "Security"

4 מהתפריט המורחב לחץ על "Port forwarding"Virgin Media Hub 30 Step 5

5 כעת לחץ על כפתור "Create a new rule"Virgin Media Hub 30 Step 6

6 הגדר את כתובת ה- IP המקומית להיות זו של המחשב שמריץ cFos Personal Net
הגדר את "Local start port" ל 80
הגדר את "Local end port" ל 80
הגדר את "External start port" ל- 80
הגדר את "External end port" ל- 80
הגדר את "Protocol" ל- TCP
סט "Enabled" כדי On
לחץ על הלחצן "Add rule" בפינה השמאלית התחתונהVirgin Media Hub 30 Step 7

7 ודא שלכלל החדש יש סימון בעמודה "Enabled" ולחץ על כפתור "Apply changes"Virgin Media Hub 30 Step 8

8 התנתק מ- Virgin Media Hub 3.0העברת יציאה מוגדרת כעת למחשב שלך!

אפשר העברת יציאה עבור Virgin Media Hub 3.0הוראות להפעלת שילוח נמל עבור Virgin Media Hub 3.0